Менеджмент функциялары

КІРІСПЕ

Қазақстан  экономикасында  ақырғы  он  жылда  өткізілген  нарықтық  реформалар    өндіріс  пен  басқару  үдіріміне  қатысушылардың  арасындағы, мемлекеттік  органдар  мен  шаруашылық  субъектілердің  және  іскерлік  серіктестіктердің    арасындағы өзара қатынастың  мәні  мен түрлерінде  елеулі  өзгерістерді  туғызды. Кәсіпкерлік іс-қызметпен айналысатын субъектілердің  жұмысын бағалау өлшімімен бірге, осы субъектілердің  өздері  үшін  іс-қимылдарының  негізгі болып табылатын мақсаттарын  да  өзгертті.

Бұның  бәрі  өндіріс  үдерімін  және  жұмыскерлер  ұжымын  басқару  ісін  ұйымдастыруға    қатысты  көзқарастың  өзгеруіне  әкелді.  Басқарудың  және  жұмыскерлер  құрамын  еңбектің  өнімділігіне  ынталандырудың  жаңа нысаны  мен  түрлері  пайда  болды.  Басқару  сферасымен  айналысқан  қызметкерлерге  енді  кәсіпорындардың  іс-жұмысының  нәтижесіне  ықпалын  тікелей  немесе  жанама  түрде  тигізетін  жаңа  сыртқа  және  сыртқы    факторлардың  пайда  болғанын   ескеріп  қана  қоймай, есепке  алып  отырулары керек.

Басқару  ғылымының  эволюциясы  мен  оның  әрі  қарай  дамуы  және  бұл  орайдағы  отандық  шетелдік  зерттеулердің    жетістіктері,  менеджменттің  оқу  пәні  ретінде  жеке  бөлініп  шығуы  табиғи  қажеттілік  екені  байқалады. Бұл орайда  айта  кететін жағдай,  басым түрде орталықтанған    жоспарлауға негізделген басқарудың  отандық тәжірибесін стихиялы  қалыптасып  жатқан  нарық  жағдайында  толық  қолдану  мүмкін  емес, бірақ  кәсіпорындарды  басқарудың  теориясы  мен практикасының   жекелеген қағидаларын б.гінгі жағдайда  пайдалануға болады.  Бұнымен бірге шет елдерде қалыптасқан менеджмент  жүйесі    ұйымдастырудың  мақсатына жету  ептілікті қажет етсе  де,  адамдардың  жүріс тұрысының ынта-ықыласын,  интелектілігін,  еңбегін  жұмылдыра  алатын  болса  да,  біздің  елдің  экономикасында  ойламай, бірден  оның  көшірмесін  пайдалануға  және  ұлттық   менталитетті    ескермей,  бұл  жүйені  тиімді  түрде  жүзеге  асыруға  болмайды.

  Соныдқтан, менеджментті басқарудың  тәжірибесі  ретінде өмірдің барлық  жағдайына    жарамды дайын рецепт  немесе  шешімдер  жиынтығы  түрінде қарастыруға болмайды.

Менеджмент  іс-тәжірибенің  негізінде  қалыптасқан  постулаттар, принциптер  және  ережелер  арұылы  мақсаттар мен  міндеттерді  дұрыс  қою  мен  оларды  оңтайлы  шешуге  үйретеді. Бұл  орайда  шығармашылық  істің  ыңғайы  болмаса,  бүгінгі  таңдағы  менеджменттің    барлық  жаңалықтары  тосқан   нәтижені  оңай  бере  алмайды.  Шаруашылықты  жүргізудің  жаңа  шарттары    өндірісті  ұйымдаструда  және  және  ұжымды  басқаруда    менеджердің  атқаратын  ролін  күшейте  түседі  және  оның  жеке  кәсіби  қабілетіне  қойылатын  талаптарды  қатаңдатады.  Басқарудың  тиімді  жүйесін  құру  үшін,  менеджер  кәсіпкерлік  білімнің   жиынтығын  толық  түрде   біле  отырып,  практикалық  іс-қызметте  оны  қолдануға  қажетті  тәжірибені   меңгеруі  керек,  бұныммен  бірге  ұжыммен  және   жеке  адамдармен  қалай  жұмыс  істей  алатындығын  да  білуі  қажет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. МЕНЕДЖМЕНТТІҢ  МАҚСАТЫ, МІНДЕТІ, ОНЫҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ

 

Менеджмент  басқарудың    мақсатына  адамдардың    еңбек  белсенділігін  ынта-ықыласы    арқылы  көтеріп,  олардыңң  тиімді    жұмысының  негізінде   жетуді  ұйғарады.  Ғылымның  бұл  түрін  білу  барысында    басқарудың  мақсаттарын  қою  мен  дәлелдеу  үшін  нақты  білім  және    тәжірибелік  дағды  алуға  болады,  осы  мақсаттарға  жету    жолында  персоналдың   күш-қуатын  жинастыруға, ғылыми  дәлелденген  шешімдерді  қабылдауға, кадрлар  жұмысын  жүйелеуге, кәсіпорындарды  біртұтас  жүйе  түрінде басқаруға мүмкіндік береді.

Әртүрлі  ғылымдар  секілді  менеджменттің  де   теориясы  болады,  онда  осы  пәнге  тән  қасиеттер, міндеттер, категориялар, заңдылықтар, принциптер, әдістер, функциялар  және  өзінің   ізденіс  жолы  қамтылады.

Басқару  адамдардың  парасаттылық  нысаналы  іс-қызметінің  көмегімен    қоршаған  әлемді  бағындыру  және  тіртіпке  келтіру  жұмысынан  тұратындығы    бұрыннан  белгілі.

Менеджмент – басқарудың  маңызды  құрамдас  бөлігі, оның  пәні  басқару  үрдісіндегі    әлеуметтік  қатынастардан  тұрады. Сөйтіп, менеджменттің  ғылым  ретінде  айналыфсатын  пәні  басқару  үрдісінідегі    адамдардың  арасындағы  қалыптасатын  қатынастар.

Менеджментті  кәсіпкерлік  іс-қызметтің  түрі  деп   қарастыруға да  болады. Осы көзқарасқа  қарай менеджментті  алдын-ала  белгіленген  экономикалық  нәтижеге  жеті  үшін  адамдардың  күш-қуатын нысаналы    түрде  шоғырландыруды    ұйғаратын  іс-қызметтің    бір  түрі  деп  түсінген  дұрыс.

Әр салада басқару    іс-қызметтің жалпы қағидаларымен бірге өзіне тән ерекшелігі  болады. Аграрлық  сфераны алатын болсақ, онда  басқару қатынастарының    ерекшелігі  ең  алдымен    оның  іс-жұмысының    көлеміне, сонымен бірге жұмыскерлердің    санына  қарай   әрбір  елдің  экономикасының  ірі  салаларының    бірі  болып  есептелетініне  байланысты. Кәсіпорындар  мен  ұйымдардың  іс-жұмысына  өздерінің  ықпалын  тигізетін    сыртқы  факторлардың  қатарына    жататындардың  бірін  көрсетпесек  те,  келесілерді  айтуға  болады: халықтың  төлем  қабілеті  бар  сұранысты, өндірістің, тауарды  сыртқа  шығарудың  және  оны  шеттен  әкелудің, бәсекенің, табиғат пен ауа-райының  демографияның  жиі  жағдайын.

Сонымен  қатар, бұл  кәсіпорындардың  және  ұйымдардың  іс-қимылы  олардың  қолындағы  жердің, техниканың    малдың, материалдық  құралдардың  және  ақша  қаржысының  болуына  ғана  емес,  сонымен  бірге    оларда  ең  алдымен  жұмыс  істейтін    адамдардың  барлығына  байланысты.

Менеджмент  стратегиялық  және  тактикалық    мақсаттарға  оңтайлы  жетуде  әрбір  кәсіпорындардың  және  олардың  персоналдарын  нысаналы  және   келісімді  жұмысаен  қамтамасыз  ететін  басқару  іс-қызметіне  ерекше  түрінен  тұрады. Ал  басқару  үрдісі  белгілі  мақсатқа  жетуге  бағытталған  дәйекті  түрдегі  істің  жиынтығының  көрінісі.

Мененджмент  макро  және  микроэкономиканың  негізгі  қағидаларына  негізделеді.  Бірақ, бұл  бірыңғай  экономикалық   пән  болып  табылмайды. Оның  ғылым  болып  құрылуына  айтарлықтай  ролдә  психология, педогогика, социология, кибернетика  және  математика  атқарады. Онымен  қатар, менеджменттің  өзі  маркетингті, коммерциялық  іс-қызметті  және  басқару  іс  жұмысын    жүргізумен  байланысты   басқа  қолданбьалы  пәндерді    зерттеуге  негіз  болып табылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. МЕНЕДЖМЕНТТІҢ  НЕГІЗГІ  КАТЕГОРИЯЛАРЫ

 

Басқару  мен  менеджментте  бірдей  категориялар  пайдаланылады,  бұларға   жататын  ұғымдар  мынадай – «басқарудың  объектісі  мен  субъектісің, «олардың  арасындағы  тура  және  кері  байланысң, «басқару  жүйесің, «қоршаған ортаң.

Менеджмент  пен  басқарудың  негізгі  категорияларын    кәсіпорындар  мен  ұйымдар  деңгейінде  қарастырғанда,  олардың  іс-жұмысының  ерекшелігін  және  шаруашылық  субъектілердің    іс-қимылдарының  жалпы  міндеттерін  ескерген  жөн.

Басқару  объектісі  – бұл  бақарылатындардың  барлығы, яғни  сала, кәсіпорын, бөлімшелер  және  т.б.  Менеджментте  басқару  объектісі  ретінде  әр  уақытта  белгілі  бір  мақсатқа  жету  үшін  өздерінің  іс-қызметтерін  үйлестіретін    және  бағытталатын  адамдар  тобы  қарастырылады.  Басқару  субъектісі – бұл  басқарушылардың  барлығы,  яғни  саланың, кәсіпорынның, бөлімшелердің  басқару  аппараты.

 

Басқарудың  объектісі  мен  субъектісінің  арасында  тура  және  кері  байланыс  болады.  Тура  байланыс – бұл  басқару  объектісіне   субъектіден түсетін   әмір (команда). Кері  байланыс – бұл  басқару  субъектісіне  объектіден    әмірдің  орындалғаны  және  оның    жағдайы  туралы  түсетін  ақпарат.

Басқару  объектісі  мен  субъектісінің  жиынтығы   тура  және  кері  байланыстармен   бірге  басқару  жүйесін  құрайды.

Басқару  жүйесінде  басқару  объектісін  басқарылылатын  жүйелілік, ал  субъектісін –  басқаратын  жүйелілік  деп  жиі  айтылады. Басқару  жүйесін  бірқатар  жалпы  шарттары    сипаттайды.  Ең  алдымен  басқарылатын  жүйеліліктің   басқарушы  жүйеліліктің    ықпалымен  өзінің  параметрін (немесе  қасиетін)  өзгертетін  қасиеті  болып табылады.  Бұл  орайда  басқарудың  тиімділігі    үшін  критерийлер  мен  көрсеткіштер  қажет,  олардың  ішінде  басқару  объектісінің    іс-қызметінің    маңызды  паремтрін   неғұрлым  толық  көрсететіндер  (1 сурет).

 


 

 

 

 

 

Қоршаған орта

1 сурет – Басқарудың  негізгі  категорияларының  өзара   байланысы

 

Басқару  субъектісі  объектіге  берілген  мақсатқа  сәйкес  ықпалын  жүргізеді. Бұл  үшін  басқарылатын  жүйе  бөлігі  басқару  объектісіне  көрсетілген  ықпалынан  кейін  оның    жағдайы  қандай  екенін  анық  білуі  керек.

Мақсатқа  анық  бет  бұру  үшін  басқару  субъектісіне  объектіге ықпал көрсетілгенше және  көрсетілгеннен  кейінгі    жағдайлары  бойвынша  ақпарат    түсіп отыруы  қажет,  басқаша айтқанда  басқару жүйесінде    тура  және  кері  байланыс  айқын түрде ұйымдастырылуы  керек.  Сонымен ақырында,  басқарудың  қайсы  бір  экономикалық    жүйесі  болса  да, онда    белгілі  материалдық,  еңбек, қаржы  және  басқа  ресурстар    болуы  керек.

Әрбір  кәсіпорын  қоршаған  ортамен    өзара  әрекетте  болады.  Қоршаған  орта – бұл  осы  кәсіпорынды   қоршағанның  барлығы: жеткізушілер  мен сатып алушылар, бәсекелестік  ұйымдар, мәдениет, саяси ахуал және  т. б.   Қоршаған  орта  қай ұйым  болса да,  оған  кадрларды,  еңбек қаруын, шикізатты, материалдарды және  қуат  таситындарды  бере  отырып,  белсенді  әсерін  көрсетеді. Өз  кезегінде  кәсіпорын    қоршаған  ортаға  тауарлар   мен  қызметті  өңдіргенде   және  өткізгенде   өзінің  ықпалын  тигізеді.

 1. БАСҚАРУДАҒЫ  ӘДІСТЕМЕЛІК  ТӘСІЛДЕР

 

Әдістемелік  тәсіл  менеджментке  қатысты  басқарудың мақсатына  жетуге  бағытталған  іс-қызметті  танып  білудің  белгілі  жолын  және  әдістерін  пайдаланғанды  ұйғарады.  Менеджментте неғұрлым  көп  тараған  үрдістік  тәсіл, яғни    басқару  ұйымының   мақсатына  жетуге  бағытталған   және  басқару  функциясының  үзілмес өзара байланысқа  негізделген іс-қызмет  ретінде қарастырылады.  Әртүрлі авторлар  басқару    функциясының  әртүрлі санын ұсынады.  Оңтайлы жиыны келесі  функциялардан тұрады: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау.

Тұрақтандырусыз  жағдай   орын  алғанда және  сыртқы  ортада  қатал өзгерістер  болғанда  басқаруды ахуалды тәсіл    іс  жүзінде қолданылады.   Ахуалды тәсілд  басқарудың   әртүрлі әдістерін    таңдағанда  жағдайға  қарай анықтағанды ұйғарады. Ұйымды  немесе  қоршаған  ортаны  алсақ  та, оларда  көптеген  факторлар  болғандықтан,  ұйымды  басқарудың бірегей   өте  жақсы  әдісі  болмайды.  Нақты  жағдайда  басқару  әдісінің    нағыз  тиімдісі  орын  алып  отырған    ахуалға  сәйкес  болса.

Ахуалды  тәсіл  басқару  теориясына  үлкен  үлес  қосты, өйткені  онда  орын  алып  отырған    жағдайға  қарай  басқару  ісіне    орайлас  ғылыми    қағидаларды  пайдалану  туралы   нақты  ұсыныстар  бар.

Ахуалды  тәсілдің  негізін   ұймның іс-қимылына  ықпалын  тигізетін  негізгі    ішкі  және  сыртқы  факторларды   анықтау  құрайды. 

Жүйелік тәсіл    бысшылардың    ұйымды  өзара  тәуелді  адам  құрылым,  міндет  және  технология  сияқты  элементтердің  жиынтығынан    тұратындығы  және  олардың   сыртқы  ортаның  өзгермелі    жағдайында  әртүрлі    мақсатқа  жетуге  болатындығы    түрінде  қарастырғанды  ұйғарады.

Жүйелі  тәсіл – бұл  басқару  объектісін  жүйе  реітнде  зерттеуге  негізделген    ғылыми  танып  білу  және   әлеуметтік  тәжірибе  әдістемелінің  бағыты.  Бұл  тәсіл  басқару  объектісінің  жағдлайына  және  серпіндігіне  ықпалын  тигізетін  барлық  негізгі  факторларды  ескере  отырып  жүргізетін  кешенді  зерттеуге  негізделген.

Басқарудағы  жүйелі  тәсілдің  маңызды  бір  белгісі  жүйелі  талдау,  ол  күрделі  басқару  шешімді   дайындауда  және  дәлелдеуде  пайдаланылатын   әдістемелік құралдардың   жиынтығынан  тұратындығының  көрсетеді.  Жүйелі  талдау  декомпозиция  жүйесіне  негізделген,  яғни  оны  құрайтын  элементтерге  бөлуді,  олардың  әрқайсысын  және    өзара  байланысын  зерттеуді, осы  элементтердің  түгелдей    жүйенің  жай  жағдайына    және  іс-қимылына  көрсететін  ықпалын  анықтауды  қажет етеді.  Сөйтіп  жүйелң  талдаудың  көмегі  арқылы  күрделі  зерттеу  объектісі   оқып  білуге  қажетті    қол  жетерлік  қарапайым  элементтерден  құралған  жиынтықтан  тұратындығы  көрсетіледі.

Жүйелі  тәсілді  және  талдауды  пайдаланудың  сферасын  кеңейту  бағдарламалы – мақсатты  басқаруды  таратумен  байланысты, ал  оның  мәні  мақсатты  айқын  анықтаудан,  қойылған  мақсатқа  кеңтайлы   жетудің  бағдарламасыне  жасаудан,  оны  жүзеге  асыру  үшін   қажетті  ресурстарды  бөлуден  және  бағдарламаны  орывндау  жұмысына    басшылық  ететін  ұйымдарды   қалыптастырудан  тұрады.

Бағдарламалы-мақсатты  басқару    түпкілікті  мақсатты  ашып, айқын  қоюдан  басталады.  Мақсат  әдеттігінше  ойдағы  тосатын  ахуалды  көрсетеді, бірақ  басқару  жүйесі  белгілі  бір   уақыт  кезеңінен  кейін алдын-ала  бекітіліп  берілген  ахуалдан  және  онымен  осы  тосатын  ахуалды  бірінен  бірі  алыстататын  бірқатар  проблемаларды  щещкеннен  кейін  оған  өтуі  керек.

Сөйтіп, жалпыланған  үлгісі (моделі)  мақсатты  қою  стратегиясынан  жасала  бастайды. Ал оынң  біту  кезеңі  шешімнің  балама  варианттарын   қарастырумен  және  шешімнің  қорытынды  вариантын  таңдап  алумен  аяқталады. Осыдан  кейін  шешім  қабылданады, бағдарламаны  жасау  кезеңі  басталады. Бұл  кезеңде  стратегиялыққа  мақсатқа    жету  өз  алдына  мақсаттың  2  түріне  бөлінеді. Әрбір  кезеңнің  міндеті  және  оны  шешудің  басымдылықтары  бөлініп  көрсетіледі  және  оларды  ресурстармен (материалдық, еңбек, қаржы)  басқару  ісі  атқарылады. Бұл  орайда  әрбір  кезеңдегі   жұмыстың  орындалуы  негізгі  нәтижемен  көлеммен  және  уақытпен  айқын  анықталады.

Менеджменттің функциялары

Менеджменттің функциялары


Мазмұны
Кiрiспе 4
Менеджменттiң ұғымы 4
Менеджменттің функциялары 5
Жоспарлау 6
Менеджменттiң даму тарихы 10
Мейірбике ісі-денсаулық сақтау саласының маңызды құрамдас
Мейірбике кадрларын басқарудағы ұйымдық құрылым 15
Мейірбике қызметкерінлерді басқару ісінің негiздерi 18
Медициналық мекемелер қызметіне ықпал ететiн факторлар 21
Мейірбике қызметiн ұйымдастыру құрылымындағы мәселелер 23
Қорытынды 26
Глоссарий 27
Тест тапсырмалары 29
Библиографиялық тiзiм 35
Кiрiспе
Осы оқу құралы «Мейірбике iсi» факультетiнiң студенттерiне менеджмент
Негізгі мақсат–осы пән туралы білімді меңгеру, менеджменттiң негiзгi
Менеджмент ұғымы
Менеджмент–нарықтық экономика жағдайында жұмыс iстейтiн, кәсiпорынды басқарудың заманауи
Менеджмент жүйесi – бұл әртүрлi құрамдас бөлiктерiнiң жиынтығы:
Менеджмент функциялары
Функция — философияда, тіршіліктануда, математикада және тағы басқа
Басқару тізбегінің кестесі
Шешім қабылдау
Міндетті қою
(мақсатты анықтау) Басқару әдісін таңдау Ұйымдастыру,үйлестіру,
шешімді түзету
Шешім нәтижесін бағалау және талдау Орындалуын тексеру
Әкiмшiлiк басқаруды теориясының негізін қалаушы Анри Файоль, ХХ
Менеджменттiң негiзгi функциялары-болжау, мақсат қою, стратегиялық жоспарлау. Болжау
Жоспарлау
Жоспарлау — алдына қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін,
Жоспардың формалары: — перспективалық
-орта мерзімдік
-ағымдық (бюджеттiк, оперативтік,шұғыл)
Жоспардың түрлері:
Шаруашылық жұмысының мазмұндарына байланысты: НОТ және т.б
-ұзақ мерзiмдi жоспарлар: «өткен мерзiмнен болашақ жақсырақ болады»
-стратегиялық жоспар: ықтимал проблемалар ғылыми тұрғыдан негізделеді, осы
Стратегиялық жоспарлар бүгiн ұзақ мерзiм iшiнде
Корпорацияның шағын (6 адамнан кем) жоспарлау бөлімінің жұмысы
Өте iрi корпорациялардың өзінде жоспарлау бөлімдері он жылдан
Стратегиялық жоспарлар корпорацияның жоғарғы басшылығының жыл сайын
Жылдық стратегиялық жоспар жылдық қаржы жоспарымен бiрiктіріледi.
Үлкен ұйымдардың көпшiлiгiнде, жоспарлау функциясын жетiлдіру керек деп
Орта мерзімді жоспар 5 жылға құрылады, өйткенi осы
Менеджменттiң даму тарихы
«Менеджмент» сөзге нақты аналогі антикалық Грецияда болмады. Дыбыс
Көне грекше ago, demos-пен тiптi байланыспаған жағдайда
Уақыт өте, грек өркениетiн рим ауыстырды. Латын
Немiс тарихшысы И.Шайд менеджментiң қазiргi терминін
Қызық, бастапқы дәуiрде менеджер «орынбасушы» капиталист ретінде қабылданды,
Америка Құрама Штаттарында, ғылыми менеджмент отаны болып, қазіргі
Мейірбике ісі-денсаулық сақтау саласының маңызды құрамдас
Мейірбике iсі — денсаулық сақтаулар жүйенiң бiр бөлiгi,
Мейірбике iсі — бұл бiр уақытта өнер
Науқастарды күтуде көп білу керек емес деп саналатын
Осылай 1963 жылы мейірбикеге айтылған «Орташа медициналық
Мейірбике өз ағымдағы жұмысында постулаттар теория негізіне және
Ағымдағы жұмыстағы әдеп және деонтология қағидаларды пайдалану;
Науқаспен, олардың туыстарымен, жанұямен, тобпен, ұжыммен жұмыс барысында
АЕМ бөлiмшелердiң шарттарына қарай емделушiлерге мамандандырылған күтудi ұйымдастыру;
Мейірбике міндетін қалыптастыру, сондай-ақ дәрiгер және басқа мамандардың
Барлық қажеттi диагностикамен, шұғыл көмектiң өткiзу, емдеуге қатысты
Науқасты емдеу үрдісінде әр түрлi мамандардың әсерiн интегралдау;
(Науқаспен, олардың туыстарымен, жанұямен, тобпен, ұжыммен) жұмыс барысында
Медико — психологиялық, әлеуметтiк және науқастарды кәсiби оңалту,
Денсаулық мектептерiнде ұйымдастырып сабақ өткiзу.
Соңғы он жылдық көлемінде заманауи қоғамның өзгеруi, ақпараттық
Сұрастыру әдiсті қолдана отырып, басқа өлкелердегi бас мейірбике
— Құқықтық (мейірбике қызметінде заңнамалар мен стандарттардың жоқтығы,
-Ұйымдық-басқару (денсаулық сақтау жүйесiнде, жеке буындарының өзгерiстерінде кешендi
-Мейірбике кадрлар және кiшi медицина қызметкерiнiң тапшылығы, жоғары
-мысалы, жүктеме тапшылығының болмауы және әртүрлi деңгейлi білімі
Мейірбике кадрларын басқарудағы ұйымдық құрылым
АЕМ- де мейірбике қызыметкерді басқару ұйымдық
мейірбике қызыметшiнi басқарудың субъекттерi;
басқарудың объекттерi, яғни басқарудың субъекттерiн басқаратын мейірбике
мейірбике қызыметшiмен тиiмдi басқаруды қамтамасыз ететiн алдында қойылған
субъектілер иен объектілер арасында ақпараттың берілуі мен тәсілдері
Медициналық мекемелерде мейірбике қызметiнiң жетекшiлерi АЕМ-нiң бұл
1. Бас мейірбике қызметiндегi кандидаттары адамдарды басқаруда жеке
2. Жетекшiлер мейірбике ұйымы бойынша мамандыққа қатысты мiнездеменiң
3. Бас мейірбике қаржыландыру және денсаулық сақтауды жоспарлауды
4. Жетекшiлердiң тиiмдi жұмысын, лауазымды мiндеттердiң айқын
5. Кешендi, жүйелiк, бас мейірбике нысананы көздейтiн
6. Амбулаториялық-емханалық деңгейге медициналық жәрдемнiң тұрақты көлемде
7. Ең маңызды бас мейірбике үшін басқару қызметiнiң
8. Мейірбике қызметкерлерді тиiмдi басқаруда, тексоған ғана тұрақты
9. Мейірбике қызметкер жетекшiлерi, мейірбике iсiн дамытуы бойынша
10. Мейірбике қызметкер жетекшiлерi өз ұйымдарында көшбасшылыққа ынталану
11. АЕМ-де мейірбике қызметкер жетекшiлер жұмысының тиімділігі,
Мейірбике жетекшiлерінде кейбір мүмкіндіктер бар, мейірбике үздiксiз
үрлі оқу үрдісін қолдана отырып басқару, менеджмент, көшбасшылық
оқуда психологиялық атмосфераны, еңбектi басқаруда жоғарғы мәдениеттi, денсаулық
(әлеуметтану, психология, политология тағы басқалар) қоғамдық пәндердiң оқу
жоғары бiлiмi бар iшiнен үйретiлген жетекшiлердiң мейірбике
олардың тиiмдi жұмысқа орналастыруы және себеп сұрақтары шешу,
Сол себепті, жоғары бiлiмi бар мейірбике дипломнан кейiнгi
Басқарулар субъекттермен және объекттердiң арасындағы тұрақты екi жақты
АЕМ-ң жұмысты басқарудың мақсаттарын анықтау;
бас мейірбике басқару қызметтiң (функция ) негiзгi бағытын
ең маңызды қағида басқаруын негiзде басқарумен шұғылдану;
басқаруды ұйымдастыру — басқарушы, әлеуметтiк-психологиялық және экономикалық
Сол себепті, АЕМ мейірбике қызметшiнi басқаруды ұйымдық
Мейірбике қызметкерінлерді басқару ісінің негiздерi
Мейірбике қызыметкерін басқару-ол емдiк алдын алу-
АЕМ-нiң мейірбике қызметшiнi басқаруды жақсартуды қазiргi стратегиясы
тиiмдi басқару үшiн коммуникациялардың мәнi сұрақтарындағы мейірбике ұйымдастырушының
денсаулық сақтау мекемелерiндегi ұйымды және тиiмдi бақылауын
медициналық жәрдемдi сапалы басқарудың есептерiнiң шешiмiнде жетекшiнiң рөлiн
АЕМ-нiң қызметтiң ахуалдық талдауын өткiзуге және маркетингтiң сұрақтары
меншiктi дамыту, дербес стильнiң өндiруi және жетекшi
Медициналық мейірбикенің қызметі түрі көп көлемді болғандықтан кәсіби
Медициналық ұйымдардың қызметi талдауда бiрдей кадрлық және қаржы
Реформалау жағдайында, мейірбике жетекшiнiң зерттеу кезінде бейiмделу қабiлеттiлiгiне
Мейірбике қызметшiнiң жетекшiсi үшiн өзіндік мінез болуы, ой-өрісі
Сондықтан, мейірбике жетекшiнiң жеке бейнесінде, биiк кәсiби
Перспективада кәсiби стресске қарсы тұруға үйреткен жетекшiлiк бойынша
Сондықтан, бас мейірбике еңбек уәждеу нашарлататын себептер бар
Бұл, бас медициналық мейірбикенің жеке бейнесiнде, тысқары қоғамның
Тәлiмгерлiктiң түрiнде және жұмыс барысында мейірбике көмектiң
Сондықтан, менеджмент және маркетинг негіздерінде сәйкес бас мейірбике
— АЕМ-нiң (бөлiмше) толық медициналық қызметiнің ерекшелігін
— АЕМ-нiң бөлiмшесi үшiн медициналық қызметiнің қолайлы нарық
— АЕМ-нің (бөлiмше астында) медициналық қызметiнің алға басуының
— медициналық қызметiнің нарығында дәрiгерлiк қызметтердiң бағыты; .
— АЕМ-де маркетинг бөлiмiнiң қызметiн ұйымдастыру;
— қызметтер маркетингiсін ұйымдастыру;
— жеке АЕМ-де маркетингiсін ұйымдастыру;
-( мейірбике, санитар) жеке тұлғалардың маркетингiсін ұйымдастыру;
— жұмысшы қызметтiң құнын экономикалық есептеу;
— АЕМ-де (бөлiмше) жарнамалық серiктестiктiң негiзгi бағыты және
-медициналық көмегін төлемі үшін қкелісім-шарт жасау, әртүрлi
— азаматтардың арқасында дербес құрал iске асатын медициналық
-сөзсiз медициналық сақтандыру қаржысының арқасында iске асатын медициналық
-Тәуелсiз мемлекеттердiң одағының елдерiнiң азаматтарының емдеуiнде және алыс
-үйреншiктi емес топтардың бар болуын анықтау;
-үйреншiктi емес топтардың жетекшiлерi айқындалу;
-үйреншiктi емес топтары бар (функционалдық) конструктивтiк iстестiк және
-авторитарлық және демократиялық жетекшiнiң күштi сапалары практикалық тәжiрибеде
— болуы мүмкiн АЕМнiң қызметiндегi даудың көздерiн классификациялау;
-ұйымдағы дауды функционалдық ауыстыру;
-қасында стресстiң сақтап қалуындағы жетекшiнiң рөлiн анықтау;
-АЕМ-нiң қызметiндегi бақылауының қажеттiлiгiн дәлелдеу;
— бақылаудың үрдісiн ұйымдастыру;
-бақылаудың тиiмдiлiгiн анықтау;
— АЕМ кадрлар бойынша менеджердiң жұмысын ұйымдастыру;
— керi байланыстың жүйесiн қол астындағы ұйымдастыру;
-АЕМ-нiң мүмкiндiктерге медициналық жәрдемнiң стандарттарының сәйкестiгiн анықтау;
-өз бөлiмшесiнiң қызметiндегi басқаруды авторитарлық немесе демократиялық түрiнiң
— АЕМ-нiң мақсатқа жетуi үшiн әлеуметтiк бейiмделудi шәкiлдi
-өндiрiстiк Мәжiлiс, планерканы өнiмдi өткiзу.
Медициналық мекемелер қызметіне ықпал ететiн факторлар
Емдiк алдын- алу мекемелерде, әкiмшілiк-топлық басқару стильi дәстүрі
Сыртқы ортаның факторлары:
мейірбике iсiн мемлекеттiк реформалау бағдарламаның пайда болуы;
тұтынушылар және сақтандыру компаниялары болатын дәрiгерлiк қызметтердiң сапаға
нарығқта (соның iшiнде мейірбике) ақылы медициналық қызмет пайда
әр түрлi жеке меншiк мекемелерде, емдiк алдын- алу
табыстар деңгейi және сұрау салулар бойынша медициналық қызметтердiң
есептiк және есеп беру құжаттамасының көлемiнiң үлкеюi.
Iшкi ортаның факторлары:
мейірбике еңбегiн ынталандыру факторларының сипатының өзгерiсi;
ұйымдастыру мәдениетiнiң маңыздылығының үлкеюi бұл мекеменiң бәсекеге түсе
коммуникативті үрдістiң тиімділігін жоғарлату, ұйымның iшiнде есепке алу
нарықта жоғарғы мейірбике бiлiмi бар маман-менеджерлердiң еңбегi пайда
диагностикалық және емдiк технологиялардың күрделенуi, сонымен бiрге олардың
мейірбике күту және бақылауды рөлдiң үлкею диагностика
мейірбике iсiнде басқару қызметтiң маңыздылығының жоғарылатуы;
қызметкерлердің сандық өсуі (басқарылу көлемі) ұйымдағы ғылыми басқару
жылдам үдейтiн (медициналық мейірбике кадрлардың кiшi мейірбике жоқтығы,
бiлiмдердiң деңгейiнiң жоғарылатуындағы сезiм және медициналық мейірбике
(үй және мейірбике күтудi бөлiмшелер және тағы
Мейірбике қызметiн ұйымдастыру құрылымындағы мәселелер
А. Файоль,ұйым құрылымының қағидасын қалыптастыра отырып, (бiртұтас басқаруға бiрiккен,
АЕМ-нiң мейірбике қызметтерiн басқару сызықты екi
(360-400 кереуеттерге) ауруханалардағы бас мейірбике саны 15-20 адамға
(олардың психологиялық сапалары және әзiрлеудi деңгеймен, жетекшiлердiң резервiнiң
санэпид тәртіпті қамтамасыз ету және бақылау;
ұйым және мейірбикелік көмектiң көрсетуiн сапаны бақылау;
дәрi-дәрмектердiң жұмсауын бақылау.
(2-шi сурет) медициналық мейірбике қызметтiң сызықты — функционалдық
Бас мейірбике орынбасарлары, жауапты бұл бағыттарда, тиiстi сызықты
Қорытынды
Сайып келгенде, медициналық ЖООның студентi мейірбике қызметшiмен басқару
Глоссарий
(барынша кең мағынада) менеджмент жасау, басқару, бақылау және
Кәсiпкер — бұл жаңаны ұйымдастырушы (идея,
Кәсiпкер — бұл өз iсі бар
Менеджер — бұл кешенмен жұмысты ұйымдастырумен шұғылданатын
Қазiргi қоғам — индустриядан кейiнгi және ақпараттық
Индустриядан кейiнгi қоғам — қызметтердiң саласына өнеркәсiптiк өндiрiс
Ақпараттық қоғам — индустриядан кейiнгi қоғамның тұжырымдамасы; бас
Басқаруды субъект көмегiмен басқарылатын объектке әсер ететiн басқару
Менеджменттiң процессi — бұл үздiксiз тiзбек әлеуметтiк-экономикалық
Жоспарлау — менеджменттiң негiзгi функциясы қойылған мақсаттары
Беру — олардың орындауына жауапкершiлiк өзiне қабылдайтын тұлғаға
Бақылау — бұл объекттi басқаруы бар керi
Себеп — менеджменттiң негiзгi функциясы, себептiң кейбiр ортақ
Ынталандыру — бұл ұжымдардың адамдар және еңбек ету
Шешiм — бұл нәтиже немесе әсер, шығарылған ұйымның
Ұйым — бұл ұғынылған бiр мақсаттармен топыр.
Мақсаттар — бұл нақты түпкi күйлер немесе iстесе
Ұйымның құрылымы — бұл мұндай ұйым тиiмдi мақсатқа
Бақылаудың саласы — бұл тұлғалардың саны, қол астындағы
Есеп — бұл жұмыстар немесе алдын ала аталып
Технология — бұл мамандыққа қатысты дағдылар, жабдық, инфрақұрылым,
Стандартизация — өндiрiстегi үйреншiктi өзара алмасатын компоненттердiң қолдануы.
Сыртқы ортаның факторларының өзара байланысқандығы — бұл бiр
Сыртқы ортаның күрделiлiгi — мағыналы түрiнiң ұйым ықпал
Ортаның қунақылығы — бұл ұйымның ортасындағы өзгерiстерде болған
Стиль — бұл менеджердiң даралығының әсер ету және
Физикалық (немесе ) және психикалық ауру болатын тұлғаларға
Бұл кәсiби қызметке анықтаған ретте мүмкiн делген (фельдшер
Тест тапсырмалары
1. Менеджмент элементтері қай өркениеттің өркендеу кезінде тұңғыш
A. Римдiк
B. Грек
C. Еуропалық
D. Орыс
E. Шумерлер+
2. XIX ғ-дың соңында XX ғасырдың басында менеджерлік
A. Маслоудың
B. К.Маркстің
C. Эйнштейннің
D. Руперттің
E. + М.Вебердің
3. Америка менеджменті теоретиктері ағымды жүз жылдықтағы басқару
A. бес
B. төрт
C. үш +
D. екi
E. түк
4. Ақпараттық қоғамның ерекше белгілерін табыңыз?
A.қоғам өмiрiндегi ақпараттық және бiлiмдердiң рөлінің артуы;
B.жалпы iшкi өнiмдегi ақпараттық коммуникациялардың, өнiмдердің және қызметтердiң
C. адамдардың тиiмдi ақпараттық өзара әрекеттесуiн қамтамасыз
D. ақпараттық өнiмдердегi олардың қажеттiктерiнiң қанағаттандыруы және қызметтер.
E. барлық аталғаны +
5. Кiм бiрiншi физикалық және ой еңбегiнiң бөлiнудiң
A. Том Мор
B. + Чарльз Бэббидж
C. Берра Роберт
D. Карл Маркс
E. Татищев
6. Жоспарлаулау формасына жатады:
A. перспективалы
B. жедел
C. (бюджеттiк, жеделi) ағымдағы
D. барлық аталғаны +
E. ештеңе аталған
7. Стратегиялық жоспарлау бағытталған:
A. + кәсiпорынының ұзақ болуы
B. кәсiпорынның қысқа мерзiмдi болуы
C. кәсiпорынның жедел болуы
D. кәсiпорындар элиминацияны
E. кадрлардың кәсiпорынындағы қысқарту
8. Стратегиялық жоспарлау мерзiмдi қамтиды:
A. 40-50 жылдар
B. + 10-20 жылы
C. 5-шi жылдар
D. 2 жыл
E. 1 жыл
9. Жедел жоспарлау жиiрек қорытынды жасалады:
A. 11 жылдар
B. 10 жылдар
C. 5 лет+
D. 25 жылдар
E. 1 жыл
10. Жедел жоспарлау нелiктен 5 жылдарда жиiрек қорытынды
A. тұтынушылар күткендей болып шығады
B. ұйымның жоспарымен реттеледi
C. өндiрiстiң жаңартуы және өнiмнiң ассортиментiнiң мерзiмiне
D. ұзақ болып есептеледi
E. тұтынушылардың сұранысын үлкейтедi
11. Барлық бөлiмшелердiң арасындағы өзара байланыстардың фирманың құрылымының
A. Оралымды басқару
B. + әкiмдiк- ұйымдастыру басқару
C. Бюрократтық басқару
D. Демократиялық басқару
E. Мемлекеттiк басқару
12. Бұл объекттiң басқарылуы бар керi
B. беру
C. үлестiрiлу
D. + бақылау
E. басқару
13. Адам мiнез-құлық доминант ретінде анықтау,
A. үш
B. екi
C. алты
D. бес +
E. жетi
14. Ұжымда адамдар және еңбек ұжымында қызметкердің
A. бақылау
D. басқару
C. ынталандыру +
D. делегирлеу
E. жоспарлау
15. Нәтиже немесе әсер, шығарылған бұл ұйымның
А. шешiм+
B. ұйым
C. ұсыныс
D. басқару
E. ынталандыру
16. Бұл бiр мақсатты көздеген адамдар
А.қаржыландыру
B.ынталандыру
C. ұйымдастыру +
D.ықшамдау
E. қоздыру
17. Тұлғалардың саны, қол астындағы бiр жетекшiге бұл-
А.топ
B. + бақылауының саласы
C. қауым
D. қызмет
E. ұйым
18. Жазылған жұмыс, жұмыс сериялары немесе жұмыс бөліктері,
A. міндеттер +
B. смета
C. ұйым
D. ұжым
E. құжаттар
19.Ұйымның операцияларында тiкелей ықпал ететiн және ұйымның операцияларының
A. тіке ортаға асер+
B. жанама әсердiң ортасына
C. ұйымдар
D. қоршаған ортаға
E. нақты
20. Сыртқы ортаның мiнездемелерiне келесi жатады:
A. тікелей әсер ортасы+
B. жанама әсер ортасы
C. ұйымдар
D. қоршаған ортасы
E. нақты
21. Иерархияда негiзгi адамгершiлiк қажеттiктердi американдық психолог
А.Бюлау
В.Маслоу+
С.Терц.
D.Джой
22. Олар негiзгi қажеттiктердiң иерархияларына сәйкес деп
А. үш
В. бес+
С. он
D.он төрт
23. Мәртебе — бұл:
А. бiреуге осы сияқты басқа қолданылған үстiрт негiз
В. ұйымның басқа мақсатқа жету ниеті
С. тұлғаға немесе топқа міндеттерін беру, олардың орындауына
D. қабiлеттiлiк өкiметтiң барлық бар көздерiн тиiмдi қолдану
Е. есептердiң орындауы үшiн жауапкершiлiктiң берiлуi жоғарыдан төменге
24. Медициналық көмектің сапасы — бұл:
А. табысы үшiн кәсiби стандарттар немесе қойылған мақсаттары
В. медицина — экономикалық стандартпен сәйкес шаралардың орындауын
С. дәрiгерлiк жәрдемдi тұтынушының қанағаттандыру дәрежесi
D. құрылымдық бөлiмшелер қызметкері және ұйымның қызметкерлерi
25. Кiм АЕМ-де мейірбике қызметкерін басқады?
A. бас дәрiгер
B. емдiк жұмыс бойынша бас дәрiгер орынбасары
C.кадрлар бойынша бас дәрiгердi орынбасары
D. бас мейірбике +
E. аға мейірбике
26. Мейірбике iсі:
А. ұлттық және нәсiлдiк белгiлер бойынша шектеу болмауы
В. әлеуметтiк жағдайы бойынша шектеу болмауы
С. жастық және жыныстық бойынша шектеу болмауы
D. ғылым және өнер болып табылады +
Е. барлық жоғарыда көрсетiлгенi
27. Мейірбике iсі келесi компоненттерден тұрады:
А. медициналық мейірбике және науқас+
В. дәрiгер және науқас
D. медициналық орта, науқас және қоршаған орта
С. медициналық бригада
28. Қандай облыстарда, мейірбике зерттеулері өткiзедi?
А. дәрiгерлiктегi ғылым және техниканың табысы.
В. заманауи мейірбикелік технологияларды енгiзу +
D.дәлел медицина саласында
Е. халыққа медико -әлеуметтiк көмек
29.Мейірбике iсiнің философиясы – жүйеде өзара байланыс көзқарастары:
А. мейірбике және науқас
В. қоғам және қоршаған орта
С. мейірбике, науқас, қоғаммен қоршаған орта
D. дәрiгер, мейірбике, науқас
Е. дәрiгерлiк бригада, науқас
30. Стационардың бөлiмшелерi бас мейірбикенің негiзгi
А. дәрiгердiң тағайындауларын орындау
В. ауруларды тiкелей күту
С. палаталар және коридорлардың жинау ережелерiне санитарларға үйрету
D. ұйымдастыру және бақылау функция+
Библиографиялық тiзiм
Веснин В.Р. Менеджмент: оқулық. — М.: ТК
Кравченко А.И. История менеджмента: ЖОО-н оқу құралы.- М.:
Теория управления: оқулық / Под ред. Васильева Ю.В.,
Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в
Исследование качества жизни в здравоохранении: Оқу әдістемелік құралы
А.А. Выломова, Т.А. Соколова. Ижевск, 2007. — 151
Методика составления бизнес-плана оказания медицинских услуг: Әдістемелік ұсыныстар
Методические аспекты и информационное обеспечение улучшения качества в
Основы составления бизнес-плана оказания медицинских услуг в муниципальных
Сестринское исследование сегодня: достижения, проблемы, вопросы, перспективы: Сборник
Двойников С. И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле,
Маркетинговые подходы к ценообразованию медицинских услуг сестринской деятельности
Л.В. Рыжков и др. Сестринский диагноз и медсестра
. В. Рыжонина В центре внимания –
Е.В. Малышева Анализ затрат рабочего времени медсестры приемного
Н.И. Григорьева, Л.Н. Зарцына Здоровьесберегающие технологии в подготовке
Л.И. Каспрук Медицинские кадры среднего звена: тенденции
О.Н. Козлова, Н.К. Малинина, Н.Б. Взаимодействие медицинского колледжа
Г. Петрова, Т. Попов, Д. Сиджимова Стажировка по
Т.Н. Петроченко, РА. Азиаткина, В.Ю. Введенский опыт использования
Н.П. Понькина, Р.Н. Исаева Репродуктивное поведение студентов медицинского
Т. Попов, Г. Петрова, Д. Сиджимова Мотивировка, стимулирующая
Н.В. Торчинский, А.Ю. Бражников Введение в доказательную сестринскую
Н.В. Торчинский, А.Ю. Бражников Доказательная сестринская практика. Формулирование
О.Д. Алексеева, А.В. Соловьева Роль руководителя сестринской службы
А. В. Гажева, Е.В. Егорова Индикаторы оценки качества деятельности
В.Г. Лычев, В.М. Савельев, В.К. Карманов Обучение по
И.В. Островская Рекомендации по структуре и содержанию научной
Сестринские исследования за рубежом//Медицинская сестра.-2008.-№ 4.-с. 40;
А.В. Пьяных, Е.И. Егорова Подходы к принятию руководителями
М. Цуцунава Размышления о сестринском деле//Медицинская сестра.-2008.-№ 3.-б.Организационная функция управления

 • Дом
 • Библиотека
 • Функции управления
 • Функция организации
 • Организационная функция управления

Организация — это функция управления, следующая за планированием. Это функция, в которой происходит синхронизация и сочетание человеческих, физических и финансовых ресурсов. Все три ресурса важны для получения результатов. Таким образом, организационная функция помогает в достижении результатов, что на самом деле важно для функционирования концерна. Согласно Честер Барнард , «Организация — это функция, с помощью которой концерн может определить ролевые позиции, связанные с ними рабочие места и координацию между властью и ответственностью. Следовательно, менеджер всегда должен организовать, чтобы получить результаты.

Менеджер выполняет организующую функцию с помощью следующих шагов: —

 1. Идентификация действий — Все действия, которые должны быть выполнены в концерне, должны быть идентифицированы в первую очередь. Например, подготовка счетов, осуществление продаж, ведение учета, контроль качества, инвентаризация и т. д. Все эти виды деятельности должны быть сгруппированы и классифицированы по блокам.
 2. Организация деятельности по отделам — На этом этапе менеджер пытается объединить и сгруппировать похожие и связанные виды деятельности в подразделения или отделы. Эта организация деления всего концерна на самостоятельные единицы и отделы называется ведомственностью.
 3. Классификация полномочий — После создания отделов менеджер любит классифицировать полномочия и их объем для менеджеров. Эта деятельность по ранжированию управленческих должностей называется иерархией. Высшее руководство занимается разработкой политики, руководство среднего звена занимается ведомственным надзором, а руководство низшего звена — надзором за мастерами. Уточнение полномочий помогает повысить эффективность управления предприятием. Это помогает в достижении эффективности в управлении концерном. Это помогает избежать напрасной траты времени, денег, усилий, избежать дублирования или дублирования усилий, а также помогает обеспечить плавность работы концерна.
 4. Координация между властью и ответственностью — Между различными группами устанавливаются отношения, обеспечивающие беспрепятственное взаимодействие для достижения цели организации. Каждый человек осведомлен о своих полномочиях, и он/она знает, от кого они должны получать приказы, кому они подотчетны и перед кем они должны отчитываться. Нарисована четкая организационная структура, и все сотрудники ознакомлены с ней.

Next   ❯❯

Статьи по теме

 • Важность организации
 • Принципы организации
 • Классификация организаций
 • Линейная организация
 • Линейная и штабная организация

Просмотреть все статьи

Авторство/ссылки — Об авторе(ах)

Статья написана Prachi Juneja и проверена Management Study Guide Content Team . В группу MSG Content входят опытные преподаватели, специалисты и профильные эксперты. Мы Сертифицированный поставщик образовательных услуг ISO 2001:2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала бесплатно для целей обучения и образования. Укажите авторство используемого контента, включая ссылки на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы контента.


Контрольная функция управления

 • Дом
 • Библиотека
 • Функции управления
 • Функция управления
 • Контрольная функция управления

Что такое контроль?

Контроль заключается в проверке того, все ли происходит в соответствии с принятыми планами, изданными инструкциями и установленными принципами.

Контроль обеспечивает эффективное и действенное использование организационных ресурсов для достижения запланированных целей . Контроллинг измеряет отклонение фактической производительности от нормативной, выявляет причины таких отклонений и помогает принять корректирующие меры

В соответствии с Brech , «Контроль – это систематическое упражнение, которое называется процессом проверки фактической производительности в соответствии со стандартами или планами с целью обеспечения надлежащего прогресса, а также регистрации полученного опыта в качестве вклада в возможное будущее».

Согласно Donnell , «Точно так же, как навигатор постоянно читает, чтобы убедиться, что он соответствует запланированному действию, так и бизнес-менеджер должен постоянно читать, чтобы убедиться, что его предприятие находится на верном пути».

Контроль преследует две основные цели

 1. Облегчает координацию
 2. Помогает в планировании

Особенности функции контроля

Ниже приведены характеристики функции контроля управления-

 1. Контроль является конечной функцией- Функция, которая возникает после выполнения действий в соответствии с планами.
 2. Контроль является всеобъемлющей функцией- , что означает, что он выполняется менеджерами на всех уровнях и во всех типах предприятий.
 3. Управление ориентировано на будущее- потому что эффективное управление невозможно без контроля прошлого. Контролирующие всегда смотрят в будущее, чтобы при необходимости можно было принять последующие меры.