Содержание

cashback — с английского на русский

 • Cashback — may refer to:* Cashback website, a site where customers can earn cash rebates on online purchases that they make * Debit card cashback, cash that shoppers receive along with their goods when paying by debit card * Credit card cashback, a small… …   Wikipedia

 • Cashback — ist ein ein Kundenbindungsprogramm, siehe Cashback System ein Kurzfilm von Sean Ellis, siehe Cashback (2004) ein Spielfilm von Sean Ellis, siehe Cashback (2006) Diese Seite ist eine Begriffsklärung …   Deutsch Wikipedia

 • cashback — cash‧back [ˈkæʆbæk] noun [uncountable] BANKING a way of getting cash from a supermarket (= a large shop selling food and other goods) when you are paying for your goods with a debit card (= a plastic card made available by a bank that allows you… …   Financial and business terms

 • cashback — ► NOUN 1) a cash refund offered as an incentive to buyers. 2) a facility whereby a customer may withdraw cash when making a debit card purchase …   English terms dictionary

 • Cashback — Pour les articles homonymes, voir Cashback (homonymie). Cashback Données clés Réalisation Sean Ellis Scénario Sean Ellis Acteurs principaux …   Wikipédia en Français

 • cashback — cash|back [ˈkæʃbæk] n [U] 1.) a way of getting money at a shop when you use a ↑debit card to pay for the things you are buying, in which the shop gives you money which it takes from your bank account ▪ I got £40 cashback. 2.) a way of reducing… …   Dictionary of contemporary English

 • cashback — UK [ˈkæʃˌbæk] / US noun [uncountable] British 1) money from your bank account that you can get from a shop when you pay for goods with a debit card Can I have £20 cashback, please? 2) money that is returned to you after you have paid for… …   English dictionary

 • cashback — noun 1》 a cash refund offered as an incentive to buyers. 2》 a facility whereby a customer may withdraw cash when making a debit card purchase …   English new terms dictionary

 • cashback — [ˈkæʃˌbæk] noun [U] British money from your bank account that you can get from a shop when you pay for goods with a debit card …   Dictionary for writing and speaking English

 • cashback — /ˈkæʃbæk/ (say kashbak) noun 1. a cash incentive offered to purchasers of a particular product or service when characterised as being the return to the purchaser of part of the cash paid. –adjective 2. of or relating to a scheme involving such an …   Australian-English dictionary

 • cashback — / kæʃbæk/ noun a discount system where a purchaser receives a cash discount on the completion of the purchase …   Marketing dictionary in english

 • »%d0%9a%d0%b5%d1%88%d0%b1%d0%b5%d0%ba« перевод на русский | Glosbe

  На момент завершення будівництва на «Гінденбурзі» було встановлено чотири зенітних 88-мм гармати Flak L/45, змонтованих навколо носової димової труби.

  На момент окончания постройки на «Гинденбурге» были установлены четыре зенитных 88-мм орудия Flak L/45, смонтированных вокруг носовой дымовой трубы.

  WikiMatrix

  * Святі одержать свою спадщину і стануть рівними з Ним, УЗ 88:107.

  * Святые получат своё наследие и станут равными с Ним, У. и З. 88:107.

  LDS

  Разом із продюсерами танцювальної музики Інґом Кайсом (Ingo Kays) та Тоні Катанья (Catania), він записав свій перший сингл «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)» — пісня, що розраховувалась надихнути дітей-заїк долати свої страхи.

  Работая с танцевальными продюсерами Инго Кэйсем и Тони Катанья, он записал свой первый сингл «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», намереваясь при помощи этой песни помочь детям, страдающим заиканием, перебороть эту болезнь.

  WikiMatrix

  Зображення «метелик» має символічне значення, на сленгу валютників «метелик» позначав 88-ту статтю Кримінального кодексу РРФСР 1960 року.

  Изображение «бабочки» имеет символическое значение, на сленге валютчиков «бабочка» обозначала 88-ю статью Уголовного кодекса РСФСР 1960 года.

  WikiMatrix

  Поллі Енн Янг померла першою зі своїх сестер від раку у віці 88 років у Лос-Анджелесі.

  Полли Энн Янг умерла первой из своих сестёр от рака в возрасте 88 лет в Лос-Анджелесе.

  WikiMatrix

  Виноски Основу угруповання, що опинилося в оточенні становили два армійські корпуси (XLII і XI) у складі шести дивізій (Корпусна група «B», 88-ма, 57-ма, 72-га і 389-та пд, 5-та тд СС «Вікінг») і однієї бригади (5-та тгрбр СС «Валлонія»).

  Группировку составляли два армейских корпуса (XLII и XI) в составе шести дивизий (корпусная группа «Б», 88-я, 57-я, 72-я и 389-я пд, 5-я тд СС «Викинг») и одной бригады (5-я тгрбр СС «Валлония»).

  WikiMatrix

  Таким чином кожний ключ предствлений 88 бітами.

  Таким образом каждый ключ представлен 88 битами.

  QED

  28 квітня 1958 року фірма Daimler-Benz AG купує 88% акцій компанії Auto Union GmbH.

  В апреле 1958 акционерная компания Daimler-Benz AG купила 88 % акций Auto Union, а ещё через год выкупила фирму полностью.

  WikiMatrix

  Виявивши у повітрі ворожий бомбардувальник Ju-88, знищив його тараном.

  Обнаружив в воздухе вражеский бомбардировщик Ю-88, уничтожил его тараном.

  WikiMatrix

  Ізраїль переміг з піснею «A-Ba-Ni-Bi», виконаною Іхцар Коуен й Альфабета.

  Израиль победил с песней «Аbanibi», исполненной Изхаром Коэном и группой «Alphabeta».

  WikiMatrix

  Так було започатковано проект «88» з розміщенням більш потужних двигунів в корені крила, а не під ним, який деякий час розроблявся ініціативно.

  Так начат проект «88» с расположением более мощных двигателей в корне крыла, а не под ним, некоторое время разрабатывавшийся инициативно.

  WikiMatrix

  □ Кожного року населення світу зростає на 92 мільйони чоловік, що приблизно дорівнює кількості мешканців Мексіки, причому

  88 мільйонів з них народжується у країнах, що розвиваються.

  □ Мировое население ежегодно увеличивается на 92 миллиона человек – приблизительно каждый год появляется новая Мексика; из этого числа 88 миллионов человек прибавляется в развивающихся странах.

  jw2019

  Господь сказав нам: “І належить кожній людині, яку було попереджено, попередити свого ближнього” (УЗ 88:81).

  Господь сказал нам: «Каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего» (У. и З. 88:81).

  LDS

  Компілятор G++ здіюснює множинну спадковість класів B1 і B2 в клас D із використанням двох таблиць віртуальних методів, одної для кожного базового класу.

  Множественное наследование классов B1 и B2 в класс D, используя две таблицы виртуальных методов, по одной для каждого базового класса.

  WikiMatrix

  У міру прибуття частини 88-ї стрілецької дивізії, розгорталися та вводилися в бій.

  По мере прибытия, части 88-й стрелковой дивизии, разворачиваясь, вводились в бой.

  WikiMatrix

  Система зветься однорідною, якщо усі її вільні члени дорівнюють нулю (b1 = b2 = … = bm = 0), у протилежному випадку — неоднорідною.

  Система называется однородной, если все её свободные члены равны нулю (b1 = b2 = … = bm = 0), иначе — неоднородной.

  WikiMatrix

  (Приклади важливих учень, відкритих у цей період часу, можна знайти в розділах 29, 42, 45, 76, 88 та 93).

  (Примеры важных учений, открытых в этот период времени можно найти в разделах 29, 42, 45, 76, 88 и 93.)

  LDS

  Писання навчають: “Милостині ваших молитв увійшли у вуха Господа” (УЗ 88:2).

  Священные Писания учат: “Милостыни ваших молитв дошли до ушей Господа” (У. и З. 88:2).

  LDS

  * Земля має бути освяченою і підготовленою для целестіальної слави, УЗ 88:18–19.

  * Земля должна быть освящена и подготовлена к целестиальной славе, У. и З. 88:18–19.

  LDS

  Ви знаєте, що правильно, а що неправильно, і ви маєте відповідальність вивчати “через навчання і також через віру” (УЗ 88:118) те, що ви повинні і що не повинні робити.

  Вы узнаете, что правильно, а что нет, и у каждого из вас есть ответственность познавать «учением, а также и верой» (У. и З. 88:118) то, что вы должны или не должны делать.

  LDS

  У класній кімнаті викладання через Духа, головним чином, створює таку обстановку, в якій Дух може перебувати і в якій виникають натхненні запитання, щоб ми могли “навча[ти] один одного ученню царства” (УЗ 88:77).

  Обучать Духом в классе – это прежде всего создать обстановку, в которой может пребывать Дух, и задавать вдохновенные вопросы, чтобы мы “учили друг друга учению Царства” (У. и З. 88:77).

  LDS

  Волга, Урал, Терек і Емба дають до 88 — 90% річного водостоку Каспійського моря.

  Волга, Урал, Терек, Сулак и Эмба дают до 88—90 % годового водостока в Каспийское море.

  WikiMatrix

  Це не просто божественний наказ—“прагніть знання” (УЗ 88:118), але це також божественна справа.

  Слова «ищите знания» (У. и З. 88:118) отражают не только Божественную заповедь, но и занятие, помогающее уподобиться Богу.

  LDS

  Лінії D1 і D2 — це добре відомий «натрієвий дублет», пара добре помітних ліній, яка відповідає тонкій структурі атома Натрію.

  Линии D1 и D2 — это широко известный «натриевый дублет», пара хорошо различимых солнечных линий.

  WikiMatrix

  Для оформлення тому в стандартах ранобе-видань Насу вичитав текст і скоротив його окремі частини, щоб вкластися в 200 сторінок паперового формату B5, а опісля щодня по одній годині впродовж двох тижнів копіював манускрипт у найближчому магазині.

  Для оформления тома в стандартах ранобэ-изданий Насу произвёл вычитку и сокращение отдельных частей текста, чтобы уложиться в 200 страниц бумажного формата B5, а после ежедневно по одному часу в течение двух недель занимался копированием манускрипта в ближайшем магазине.

  WikiMatrix

  %d0%9a%d1%8d%d1%88%d0%b1%d1%8d%d0%ba в английский, перевод | Glosbe

  Комитет продолжил свою работу на втором ее этапе, а именно тематическое обсуждение конкретных тем и внесение на рассмотрение и само рассмотрение проектов резолюций и решений, представленных по всем пунктам повестки дня, касающимся разоружения и международной безопасности (пункты 88–105).

  The Committee continued the second phase of its work, namely thematic discussion on specific subjects and the introduction and consideration of draft resolutions and decisions submitted on all disarmament and related international security agenda items (88 to 105).

  UN-2

  Спросите меня, когда будете у нас в следующий раз. Определенно, » 88 «.

  Remember to ask for me next time you come definitely » 88 «

  OpenSubtitles2018.v3

  Были высказаны разные мнения в отношении содержания и формулировок рекомендаций 82–

  88.

  A number of different views were expressed with respect to the scope and drafting of recommendations (82) to (88).

  UN-2

  Неофициальные консультации по проекту резолюции, озаглавленному «Доклад Международного агентства по атомной энергии» (по пункту 88 повестки дня) (созывает делегация Вьетнама)

  Informal consultations on the draft resolution entitled “Report of the International Atomic Energy Agency” (under agenda item 88) (convened by the delegation of Viet Nam)

  UN-2

  Пункт 88 повестки дня — Сокращение военных бюджетов — Объективная информация по военным вопросам, включая транспарентность военных расходов — Доклад Генерального секретаря [А Ар. И К Р Ф] — 17 стр.

  Item 88 –– Reduction of military budgets –– Objective information on military matters, including transparency of military expenditures –– Report of the Secretary-General [A C E F R S] –– 17 pages

  UN-2

  Микросоставляющие (Sb, As, Ba, Be, Bi, Ca, F, Ga, Au, Mg, Pd, Ru, Sr, S, Y, Zr)

  Microconstituents (Sb, As, Ba, Be, Bi, Ca, F, Ga, Au, Mg, Pd, Ru, Sr, S, Y, Zr)

  UN-2

  Привлечен к ответственности на основании Закона No 88;

  Reportedly tried under Act No. 88;

  UN-2

  * Святые получат своё наследие и станут равными с Ним, У. и З. 88:107.

  * The Saints shall receive their inheritance and be made equal with him, D&C 88:107.

  LDS

  Пункт 88 повестки дня — Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению — Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Лесото, Польша, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина: проект резолюции [А Ар. И К Р Ф] — 2 стр.

  Item 88 –– Prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament –– Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lesotho, Poland, Russian Federation, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan: draft resolution [A C E F R S] –– 2 pages

  UN-2

  В 88 вас спрашивали, узнаете ли вы толстовку.

  In’88 you were asked if you recognised the sweatshirt.

  OpenSubtitles2018.v3

  Кроме того, на пресечение террористических актов на территории Кот‐д’Ивуара направлены следующие внутренние нормативно-правовые акты: Закон No 88-686 о борьбе со злоупотреблением наркотиками от 22 августа 1988 года (приложение 7) и Закон No 90-589 о регламентации банковской деятельности от 25 июля 1990 года (см. приложение 4).

  In addition, domestic legislation on combating drugs (Act No. 88-686 of 22 August 1988; Annex 7) and banking regulations (Act No. 90-589 of 25 July 1990; Annex 4) establish penalties for anyone committing terrorist acts from the territory of Côte d’Ivoire.

  UN-2

  В марте 2004 года группы «D» провели совместное совещание, на котором они рассмотрели вопрос о целесообразности подготовки рекомендаций о присуждении компенсации в отношении этих претензий категории «D1» (отъезд).

  The “D” Panels, meeting jointly in March 2004, considered whether it was appropriate to recommend awards of compensation in respect of these D1 (departure) claims.

  UN-2

  В случае многорежимной системы CVS калибровочные кривые, построенные для различных диапазонов значений расхода на насосе, должны располагаться приблизительно параллельно, а отрезки (D0) должны увеличиваться по мере перехода к диапазону меньшими значениями расхода на насосе.

  For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D0) shall increase as the pump flow range decreases.

  UN-2

  Винтовка Чан Кайши и Ханьян 88 (на основе Gewehr 88) оставались преобладающим оружием НРА на протяжении всей войны.

  The Chiang Kai-shek and Hanyang 88 rifles remained as the predominant firearm used by Chinese armies throughout the war.

  WikiMatrix

  Феликс Наварро Родригес, активист проекта «Варела», приговорен к 25 годам лишения свободы на основании закона No 88.

  Felix Navarro Rodríguez, activist supporter of the Varela Project, 25 years’ imprisonment under Act No. 88.

  UN-2

  В частности, власти преследовали и запугивали представителей организации «Поколение студентов 88-го года» («Поколение-88»), основанную в 2005 году бывшими студентами — активными участниками демократических выступлений 1988 года.

  In particular, the 88 Generation Students group (88G), formed in 2005 by former students active in the pro-democracy uprising in 1988, was targeted and threatened by the authorities.

  Common crawl

  Во время военной диктатуры в Чили Межамериканская комиссия по правам человека решила, что нарушения, присущие судопроизводству в органах военной юстиции, устраняют необходимость исчерпания внутренних средств правовой защиты; resolution 1a/88, case 9755, Ann.Rep 1 A Com HR 1987/88.

  During the military dictatorship in Chile the Inter-American Commission on Human Rights resolved that the irregularities inherent in legal proceedings under military justice obviated the need to exhaust local remedies; resolution 1a/88, case 9755, Ann.Rep 1 A Com HR 1987/88.

  UN-2

  разделяет выраженную Комиссией по правам человека в ее резолюции 2004/88 обеспокоенность тем, что при нынешних темпах, т.е. 169 ратификациях и только 45 заявлениях, намеченный Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости срок всеобщей ратификации к 2005 году Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, к сожалению, не будет соблюден;

  Endorses the concern expressed by the Commission on Human Rights in its resolution 2004/88 to the effect that at the current pace, with 169 ratifications and only 45 declarations, the deadline of 2005 for the universal ratification of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, decided by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, will, regrettably, not be realized;

  UN-2

  Со времени восстановления независимости парламент принял 16 законов; большинство из законов, принятых парламентом, были получены от правительства и претерпели незначительные изменения с точки зрения их существа в законодательном органе, где 55 из 88 мест принадлежат правящей партии ФРЕТИЛИН.

  Since restoration of independence, the Parliament has adopted 16 laws; most of the legislation adopted by the Parliament has been received from the Government and has undergone little substantive change within the legislature, where 55 of the 88 seats are held by the ruling Fretilin party.

  UN-2

  Приблизительно 88 процентов проектов Фонда миростроительства оцениваются как соответствующие требованиям (в 2011 году — 80 процентов) и почти 41 процент проектов имеет дополнительные доказательства вклада в достижение устойчивых результатов в области миростроительства, свидетельствующие о надлежащей направленности на устранение факторов конфликтов (в 2011 году — 33,8 процента).

  Approximately 88 per cent of Peacebuilding Fund projects were judged to be on track (2011: 80 per cent), and nearly 41 per cent of projects had supplemental evidence of contributing to sustainable peacebuilding outcomes appropriately addressing conflict factors (2011: 33.8 per cent).

  UN-2

  Г-н ван дер Плюйм (Бельгия), заместитель председателя, представляет проект резолюции A/C.2/57/L.88, подготовленный на основе неофициальных консультаций по проекту резолюции A/C.2/57/L.25.

  Mr. van der Pluijm (Belgium), Vice-Chairman, introduced draft resolution A/C.2/57/L.88, based on informal consultations on draft resolution A/C.2/57/L.25.

  UN-2

  по поводу нового израильского плана снести 88 домов в квартале Аль-Бустан в Силуане, в результате чего будет выселено более 1 500 палестинских жителей Восточного Иерусалима;

  The latest Israeli plan to demolish more than 88 houses in the Al-Bustan neighbourhood of Silwan, which will result in the displacement of more than 1,500 Palestinian residents of East Jerusalem;

  UN-2

  По статье 5 Конвенции докладчик отмечает, что 88% земель принадлежит представителям народа айтокеи, и спрашивает, предусмотрена ли в законе о недвижимой собственности конфискация по соображениям общественной пользы, а также просит представить сведения о продлении договоров аренды, заключенных представителями других народов страны.

  Turning to article 5, he observed that 88 per cent of land belonged to the iTaukei. He would like to know whether the land use law provided for the expropriation of land for public use, and asked for information on the renewal of land leases by non-iTaukei.

  UN-2

  Поччи, скончавшегося 29 мая 2002 года в возрасте почти 88 лет.

  Pocci, its founding member, and representative of Italy, who died on 29 May 2002, almost 88 years old.

  UN-2

  Из 88 стран, которые сообщили о наличии процедур оказания послеродовой помощи, 98 процентов включали вопросы планирования семьи в эти процедуры.

  Of the 88 countries reported having protocols for provision of post partum care, 98 per cent included family planning in the protocol.

  UN-2

  Discover It Cash Back и Discover It Balance Transfer

  Выбор между кредитными картами Discover it® Cash Back и Discover it® Balance Transfer может быть непростым. Обе карты имеют одинаковые ставки вознаграждения и бонусы за регистрацию, поэтому основное различие заключается в их начальных периодах годовой процентной ставки.

  Обе карты предлагают отличный вариант для перевода баланса, в зависимости от вашего бюджета и сроков. Discover it Balance Transfer предлагает начальную 18-месячную ставку 0 процентов годовых на переводы баланса, в то время как Discover it Cash Back предлагает 0 процентов в течение 14 месяцев (оба имеют 11.От 99% до 22,99% с переменной годовой процентной ставкой после этого).

  Самая большая разница между ними — это акционная годовая процентная ставка для покупок. Cash Back предлагает ту же начальную 0-процентную годовую ставку в течение 14 месяцев на покупки, в то время как Discover it Balance Transfer имеет только шестимесячную 0-процентную годовую ставку на покупки (опять же, обе карты имеют переменную годовую ставку от 11,99 до 22,99 процентов после этого) .

  Обзор сравнения карт

  Характеристики Откройте для себя Кэшбэк Откройте для себя Перенос остатка
  Приветственный бонус Кэшбэк Match
  (весь кэшбэк, заработанный в течение первых 12 месяцев, будет использован для получения двойных наград за первый год)
  Кэшбэк Match
  (весь кэшбэк, заработанный в течение первых 12 месяцев, будет использован для получения двойных наград за первый год)
  Размер вознаграждения
  • Кэшбэк в размере 5% от покупок в чередующихся категориях каждый квартал (до квартального максимума в 1500 долларов при активации, затем 1%)
  • Кэшбэк 1% на все остальные покупки
  • Кэшбэк в размере 5% от покупок в чередующихся категориях каждый квартал (до квартального максимума в 1500 долларов при активации, затем 1%)
  • Кэшбэк 1% на все остальные покупки
  Вводная APR 0% начальная годовая процентная ставка на покупки и переводы баланса на 14 месяцев (затем 11.От 99% до 22,99% переменной годовой процентной ставки) 0% начальная годовая процентная ставка на 6 месяцев на покупки и 18 месяцев на переводы баланса (после этого переменная годовая ставка от 11,99% до 22,99%)
  Годовая плата $ 0 $ 0

  Откройте для себя Cash Back и откройте для себя Основные сведения о переводе баланса

  С точно такой же структурой вознаграждений и фантастическим приветственным предложением Cashback Match от Discover кредитные карты Discover it Cash Back и Discover it Balance Transfer будут иметь жесткую конкуренцию за положите в кошелек.Вот разбивка двух карт:

  Победитель регистрационного бонуса: Tie

  И Discover it Cash Back, и Discover it Balance Transfer получают выгоду от предложения Cashback Match от Discover. Это означает, что Discover будет без ограничений соответствовать всем кэшбэкам, которые вы заработаете в конце первого года. Вам даже не нужно беспокоиться об активации или запросе матча в конце года. Discover автоматически добавит его в вашу учетную запись.

  Победитель ставки вознаграждения: Галстук

  Обе карты имеют одинаковую постоянную ставку вознаграждения.Каждый квартал вы сможете активировать чередующиеся категории бонусов, которые принесут вам 5 процентов кэшбэка до квартального максимума в 1500 долларов США за покупки, а затем 1 процент. В эти категории входят продукты, рестораны, заправочные станции, путешествия и интернет-магазины. Если вы забудете активировать или совершить покупки за пределами чередующихся категорий, вы получите 1% назад с каждой покупки без ограничений.

  Победитель годового взноса: Галстук

  Несмотря на то, что обе карты предлагают приличную структуру вознаграждений и разумную годовую плату за переводы, годовая плата отсутствует.Вы можете накапливать награды, экономя деньги, не беспокоясь о годовой плате.

  Победитель комиссии за перевод остатка: Галстук

  Обе кредитные карты поставляются с 3-процентной комиссией за перевод баланса, с комиссией до 5 процентов за будущие переводы баланса (см. Условия). * Перевод баланса Discover it может быть лучший выбор из-за более длительного начального периода годовой процентной ставки для балансовых переводов.

  Победитель начального периода годовой процентной ставки: Зависит от

  Если у вас есть баланс на другой карте, которую вы хотите перевести, лучший вариант — «Discover it Balance Transfer».Предлагая начальную годовую процентную ставку 0 процентов в течение 18 месяцев на переводы баланса (переменная годовая процентная ставка от 11,99 до 22,99 процентов после этого), эта карта даст вам больше времени, чтобы погасить свой баланс без выплаты процентов.

  Однако, если вы ищете карту, которая даст вам достаточно времени, чтобы оплатить крупную покупку без выплаты процентов, функция Discover it Cash Back будет работать лучше. После открытия карты у вас будет 14-месячная начальная годовая процентная ставка 0 процентов (затем переменная годовая процентная ставка от 11,99 до 22,99 процентов), временные рамки, которые сокращают шесть месяцев на покупки, предлагаемые с помощью карты Discover it Balance Transfer.

  Какая карта приносит больше всего?

  И Discover it Cash Back, и Discover it Balance Transfer приносят исключительные вознаграждения за использование недорогих кредитных карт. Вы не можете проиграть с любой картой, потому что у них одинаковые ставки вознаграждения и приветственные бонусы. Использование любой карты исключительно в течение как минимум первого полного года гарантирует, что вы заработаете большой бонус кэшбэка после первого года владения картой.

  Откройте для себя Кэшбэк и откройте для себя Перевод остатка

  Допустим, вы используете свою кредитную карту для покупок на 3000 долларов каждый месяц.Если вы полностью забудете активировать категорию бонусов каждый квартал, вы автоматически получите 1% кэшбэка с каждой покупки. Это отправляет вас домой с 360 долларами в виде кэшбэка ежегодно.

  Тем не менее, вы увеличите свои награды, если установите напоминание в календаре для активации категорий бонусов каждый квартал. Используя приведенный выше пример, вы зарабатываете кэшбэк на сумму 300 долларов в год от своих 5-процентных расходов на чередующиеся бонусные категории (до 1500 долларов на ежеквартальный лимит покупок, затем 1 процент) и еще 300 долларов от остальных ваших расходов (что дает 1 процентов обратно).Таким образом, вы получаете в общей сложности 600 долларов кэшбэка каждый год. Кроме того, с приветственным предложением кэшбэк-матча Discover на первый год вы можете получить вдвое больше, не поднимая пальца.

  Почему вам стоит получить кэшбэк Discover it

  Кэшбэк Discover it отлично подходит, если вам нужна недорогая бонусная карта с возможностью получать большие вознаграждения за повседневные траты. Без годовой платы и начального годового дохода 0% на покупки и переводы баланса в течение 14 месяцев (11,99% до 22.После этого с переменной годовой процентной ставкой 99%) ваши расходы на ношение этой карты будут практически нулевыми, что даст вам достаточно времени, чтобы накопить кэшбэк-вознаграждения (при условии, что вы готовы активировать бонусные категории каждый квартал).

  Дополнительные преимущества

  При необходимости вы можете заблокировать свою учетную запись в мобильном приложении или на веб-сайте. Discover также будет отслеживать ваш кредит и бесплатно предоставлять обновления кредитного рейтинга. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы или вопросы с вашим аккаунтом, вы можете поговорить с Discover’s U.Служба поддержки клиентов на базе S.

  Варианты погашения

  Вы можете обменять свои денежные вознаграждения в виде кредитов для выписок или электронного депозита на банковский счет. Или вы можете использовать их для покупок у избранных продавцов, сделать пожертвование в благотворительную организацию или обменять на подарочные карты (подарочные карты варьируются от 5 до 200 долларов с шагом 5 долларов).

  Рекомендуемый кредитный рейтинг

  Для участия в программе Discover it Cash Back требуется кредитный рейтинг от хорошего до отличного (от 670 до 850).

  Почему вы должны получить перевод баланса Discover it

  Если вы пытаетесь погасить задолженность по кредитной карте с другой кредитной карты с высоким процентом, перевод баланса Discover it дает вам начальную годовую ставку 0 процентов в течение 18 месяцев на баланс переводы (переменная годовая процентная ставка от 11,99% до 22,99% после). Это один из самых длинных начальных периодов годовой процентной ставки для балансовых переводов. Это означает, что у вас будет достаточно времени, чтобы полностью выплатить остаток, прежде чем начнете начислять проценты.

  Дополнительные преимущества

  Так же, как Discover it Cash Back, вы сможете заблокировать свою учетную запись в мобильном приложении или на веб-сайте и получить доступ к бесплатному мониторингу кредитоспособности, кредитным отчетам FICO и службе поддержки клиентов Discover в США.

  Варианты погашения

  Вы можете обменять свои вознаграждения на подарочные карты и электронные сертификаты, выписки по счету, товары, электронный депозит на банковский счет или сделать пожертвование избранным благотворительным организациям.

  Рекомендуемый кредитный рейтинг

  Для участия в программе вам понадобится хороший или отличный кредитный рейтинг (от 670 до 850).

  Итог

  Нет явного победителя между кредитными картами Discover it Balance Transfer и Cash Back. Вместо этого лучший выбор для вас будет зависеть от того, как вы планируете использовать свою карту.

  Если вы хотите погасить существующую задолженность по кредитной карте переводом баланса, вам лучше всего подойдет программа Discover it Balance Transfer. Но если вам нужно совершить крупную покупку и выплатить ее со временем, вам следует выбрать кэшбэк Discover it.

  Discover it® Кредитная карта Cash Back без ежегодной комиссии

  Q2 Подробности программы: Активируйте, чтобы заработать 5% кэшбэк-бонуса на АЗС (автономно), Оптовых клубах и Select Streaming Services с 01.04.21 (или с датой активации 5 %, в зависимости от того, что наступит позже) до 30.06.21 при покупках на сумму до 1500 долларов США.Покупки, сделанные на АЗС , включают только торговцев той категории, которые продают автомобильный бензин, за который можно заплатить либо на заправочной станции, либо внутри нее. АЗС, связанные с супермаркетами и суперцентрами, могут не иметь права. Обратитесь к своему Wholesale Clubs , чтобы убедиться, что ваша карта Discover принимается. Покупки аффилированных услуг оптового клуба, такие как услуги доставки, путешествия и покупка сотовых телефонов, могут не подходить для этой категории. Отдельные продавцы и отдельные магазины в физических точках оптовых клубов или в Интернете могут не иметь права на участие в этой категории. Select Streaming Services Покупки включают только следующие избранные подписки на потоковую передачу в США: Amazon Prime Video, Amazon Music, Apple Music, Apple TV +, AT&T TV Now, BET +, CBS All Access, DAZN, Disney +, ESPN +, Fubo TV, Google Play Фильмы и ТВ, HBO Max, Hulu, Netflix, Pandora, Philo, Peacock TV, Showtime, Sirius XM, Starz, Sling, Spotify, Vudu, YouTube TV. Если ваша подписка связана с другим продуктом или услугой, счет за которую выставлен третьей стороной (например, цифровой платформой, поставщиком кабельного или спутникового телевидения, поставщиком телекоммуникационных услуг, интернет-провайдером или производителем автомобилей), покупка может не соответствовать критериям в этой категории.Надстройки, связанные с Select Streaming Services, не могут претендовать на участие в этой акции, если они не указаны в списке, не оплачиваются в пакете, отдельно или через третью сторону. Включенные в список продавцы никоим образом не спонсируют эту программу и не участвуют в ней. Определенные транзакции с цифровым кошельком имеют право на 5%, для получения дополнительной информации см. Discover.com/digitalwallets. Покупки, совершенные через сторонние платежные аккаунты, мобильные или беспроводные устройства чтения карт, виртуальные кошельки или аналогичные технологии, не будут допущены, если технология не предоставляет достаточных сведений о транзакции для квалификации вознаграждений.Категории кэшбэка 5%: в соответствии со стандартной отраслевой практикой продавцам присваивается код категории продавца (MCC), как правило, в зависимости от направления их деятельности или типа продуктов и / или услуг, которые они в основном продают или предоставляют. Discover Card не назначает MCC продавцам. Даже если вы совершаете покупки у продавца предметов, которые подходят для категории вознаграждений, у продавца может не быть назначенного MCC в этой категории вознаграждений. Только покупки, сделанные у продавцов, расположенных в Соединенных Штатах, имеют право на получение бонуса кэшбэка 5%.Для того, чтобы покупка соответствовала условиям бонусной программы 5% кэшбэка, дата транзакции должна быть до или в последний день предложения или рекламной акции. Для онлайн-покупок датой транзакции от продавца может быть дата отправки товара. Мы можем добавить дополнительные категории в течение квартала, для которых также может потребоваться регистрация. Вознаграждения добавляются на ваш счет Cashback Bonus в течение двух расчетных периодов. См. Условия и положения бонусной программы кэшбэка для получения дополнительной информации о ваших вознаграждениях.

  Кредитная карта

  TD Cash | Карта вознаграждения за питание и бакалею

  Просмотрите соглашение о личной кредитной карте для кредитной карты TD Cash.

  * Ознакомьтесь с полными условиями и положениями, чтобы получить подробную информацию о годовой процентной ставке, сборах, соответствующих покупках, переводах баланса и деталях программы.

  1 Соответствующие критериям покупки не включают покупки каких-либо денежных эквивалентов, денежных переводов и / или подарочных карт или пополнение подарочных карт. Для кредитных карт TD Cash максимальное накопление бонусов для этого рекламного предложения составляет 15 000 баллов, которые можно обменять на вознаграждение в размере 150 долларов США. При условии, что ваша учетная запись кредитной карты TD Cash открыта и имеет хорошую репутацию, вознаграждение в размере 150 долларов США будет отражено в сводке баллов в выписке по вашей кредитной карте через 6-8 недель после того, как вы потратите 500 долларов США в общей сумме покупок в течение первых 90 дней. открытие счета.Это предложение распространяется только на новые счета кредитной карты TD Cash в период действия акции и не подлежит передаче другим лицам. Это онлайн-предложение недоступно, если вы открываете учетную запись в ответ на другое предложение, которое вы можете получить от нас.

  2 Продукты, приобретенные в супермаркетах и ​​/ или складских клубах, могут принести только 1% кэшбэка. Соответствующие критериям покупки не включают покупки каких-либо денежных эквивалентов, денежных переводов и / или подарочных карт или пополнение подарочных карт.

  3 Примеры возможных кэшбэков приведены только в иллюстративных целях.Фактическое вознаграждение Cash Back зависит от ваших ежемесячных расходов. Для расчета вознаграждения Cash Back мы предположили, что 500 долларов в месяц потрачены на обеды вне дома, 500 долларов в месяц в продуктовых магазинах и 1000 долларов в месяц израсходованы на другие покупки *, в результате чего израсходовано 24000 долларов в год.

  4 Политика Visa о нулевой ответственности не распространяется на определенные транзакции по коммерческим картам и анонимным предоплаченным картам или транзакции, которые не обрабатываются Visa. Держатели карт должны позаботиться о защите своей карты и немедленно уведомить TD Bank о любом несанкционированном использовании.

  5 Нажав на эту ссылку, вы покидаете наш веб-сайт и переходите на сторонний веб-сайт, который мы не можем контролировать.

  Ни TD Bank US Holding Company, ни его дочерние компании или аффилированные лица не несут ответственности за содержание сторонних сайтов, на которые есть гиперссылки с этой страницы, а также не гарантируют и не поддерживают информацию, рекомендации, продукты или услуги, предлагаемые на сторонних сайтах. .

  Сторонние сайты могут иметь политику конфиденциальности и безопасности, отличную от политики TD Bank US Holding Company.Вам следует ознакомиться с политикой конфиденциальности и безопасности любого стороннего веб-сайта, прежде чем предоставлять личную или конфиденциальную информацию.

  The Contactless Symbol и Contactless Indicator являются товарными знаками, принадлежащими и используемыми с разрешения EMVCo, LLC.

  Кредитная карта Business Platinum

  — Wells Fargo Small Business

  Предложение действительно с 01.07.2021 по 31.12.2021. Для клиентов, выбравших программу возврата наличных средств Wells Fargo Business Card Rewards ® : для получения единовременного бонуса возврата денежных средств в размере 300 долларов США на сумму не менее 3000 долларов США при соответствующих покупках (покупки за вычетом возвратов и кредитов, за исключением переводов баланса, наличными авансы, SUPERCHECKS TM и приветственные чековые транзакции или любые комиссии или проценты, перечисленные на счет) должны быть зачислены на ваш счет бизнес-кредитной карты Wells Fargo в течение первых 3 месяцев после даты открытия счета.Бонус возврата денежных средств в размере 300 долларов США будет переведен в выписки по счетам 1–2 после того, как будет выполнено требование по расходам. Вы должны оставаться в программе возврата денег в течение всего вводного периода (3 месяца), чтобы получить бонус в размере 300 долларов США. Если вы переключаете или отменяете бонусные программы во время вводного периода, вы лишаетесь денежного бонуса. Только один бонус кэшбэка на компанию. Это предложение недоступно, если у компании уже есть бизнес-кредитная карта Wells Fargo или открыта или закрыта бизнес-кредитная карта Wells Fargo в течение непосредственно предшествующих 12 месяцев.

  Предложение действительно с 01.07.2021 по 31.12.2021. Для клиентов, выбравших программу вознаграждений Wells Fargo Business Card Rewards ® на основе баллов: для получения единовременных 30 000 бонусных баллов, в общей сложности не менее 3000 долларов США за соответствующие покупки (покупки за вычетом возвратов и кредитов, за исключением переводов баланса, денежные авансы, SUPERCHECKS TM и приветственные чековые транзакции или любые комиссии или проценты, перечисленные на счет) должны быть зачислены на ваш счет бизнес-кредитной карты Wells Fargo в течение первых 3 месяцев после даты открытия счета.30 000 бонусных баллов будут зачислены в выписки по счетам 1–2 после выполнения требований по расходам. Вы должны оставаться в программе начисления баллов в течение всего вводного периода (3 месяца), чтобы получить 30 000 бонусных баллов. Если вы переключаете или отменяете бонусные программы во время вводного периода, вы теряете бонусные баллы. Только один бонус в баллах на компанию. Это предложение недоступно, если у компании уже есть бизнес-кредитная карта Wells Fargo или открыта или закрыта бизнес-кредитная карта Wells Fargo в течение непосредственно предшествующих 12 месяцев.

  Плата за ежегодную программу вознаграждений не взимается. Если вы выберете программу возврата денежных средств Wells Fargo Business Card Rewards ® , вы получите 1,5% от соответствующих покупок (покупки за вычетом возвратов и кредитов, за исключением переводов баланса, авансов наличными, SUPERCHECKS TM и приветственных чековых транзакций, или любые комиссии или проценты, перечисленные на счет) в течение срока действия счета. Заработанный кэшбэк зачисляется ежеквартально (март, июнь, сентябрь и декабрь) на ваш счет бизнес-кредитной карты Wells Fargo или на соответствующий текущий бизнес-счет или сберегательный счет.Возврат денежных средств, заработанный и переведенный на основной счет кредитной карты предприятия с карточных счетов сотрудников в мартовском, июньском, сентябрьском и декабрьском циклах, не будет зачислен до следующего квартального цикла распределения вознаграждений. Заработанный кэшбэк не ограничен. Wells Fargo оставляет за собой право отменить, изменить или временно приостановить программу в любое время без предварительного уведомления. Могут применяться некоторые ограничения. Дополнительная информация о программе кэшбэка будет отправлена ​​отдельно.

  Плата за ежегодную программу вознаграждений не взимается.Если вы выберете программу баллов Wells Fargo Business Card Rewards ® , вы получите один балл за каждый доллар, начисленный за соответствующие покупки (покупки за вычетом возвратов и кредитов, за исключением переводов баланса, денежных авансов, SUPERCHECKS TM и приветственного чека транзакции или любые комиссии или проценты, перечисленные на счет) в течение срока действия счета. Чтобы заработать 1000 бонусных баллов за каждый платежный цикл, общая сумма расходов вашей компании на соответствующие покупки должна составлять не менее 1000 долларов.Для компаний с индивидуальным выставлением счетов расчет бонусных баллов основан на баллах владельца, заработанных в текущем цикле выписки, плюс баллы сотрудников, заработанные в предыдущем цикле выписки. Максимальный бонус составляет 1000 баллов на компанию в месяц. Wells Fargo оставляет за собой право отменить, изменить или временно приостановить программу в любое время без предварительного уведомления. Могут применяться некоторые ограничения. Дополнительную информацию о программе начисления баллов см. На сайте wellsfargo.com/businessrewards.

  Предложение действительно с 01.07.2021 по 31.12.2021.Ваша первоначальная ставка будет фиксированной процентной ставкой 0% в течение первых 9 месяцев после открытия счета, если не произойдет дефолт в соответствии с условиями вашего Клиентского соглашения. Начальные ставки не будут применяться к остаткам, остающимся после окончания вводного периода, или к авансам наличными, переводам удобных чеков или неконтролируемым переводам, произведенным в любое время. Вам будет назначена переменная процентная ставка между Wells Fargo Prime + 7,99% и Wells Fargo Prime + 17,99%, в зависимости от вашей личной и деловой кредитной оценки.Цены могут быть изменены и могут быть выше или ниже указанных диапазонов. Присвоенная вам процентная ставка применяется к покупкам после истечения вводного периода, если только не произойдет дефолт в соответствии с Клиентским соглашением, и мы решим повысить ставку, или мы воспользуемся своим правом изменить условия учетной записи. Для транзакций по проверке перевода остатка, обработанных после окончания вводного периода, будет применяться стандартная ставка для денежных авансов. Процентная ставка по авансам наличными, другим операциям с удобными чеками и неконтролируемым операциям, совершенным в любое время, будет Prime + 20.74%, если не произойдет дефолт в соответствии с Клиентским соглашением, и мы решим увеличить ставку, или мы не воспользуемся своим правом изменить условия учетной записи. Prime относится к объявленной Банком основной ставке, которая составляет 3,25% по состоянию на 01.07.2021. Если в соответствии с Клиентским соглашением происходит невыполнение обязательств, процентная ставка, применяемая ко всем остаткам, может быть увеличена Банком до ставки Prime + 24,74% при максимальной ставке 29,99%. Три чека с приветственным письмом о переводе баланса будут отправлены владельцу бизнеса или основному держателю карты для перевода баланса после открытия счета.Существует комиссия в размере 4% (минимум 10 долларов США; не максимум) за перевод баланса за проверку перевода баланса и транзакцию проверки удобства. За авансы наличными и переводы без чека взимается комиссия в размере 4% от суммы снятия (минимум 10 долларов США; максимум 175 долларов США). Основной владелец карты сможет использовать чеки для погашения остатков с другими кредиторами, используя доступный кредитный лимит на основной карте. Чеки не могут использоваться для погашения других обязательств Wells Fargo. Платежи будут применяться сначала к остаткам с более низкими начальными ставками, а затем к остаткам со стандартными процентными ставками.Таким образом, преимущество вводного предложения будет уменьшено, если на счете есть остатки или дополнительные транзакции, на которые распространяются стандартные процентные ставки. Перенос любого баланса, включая начальный баланс, из месяца в месяц, устранит беспроцентный льготный период для покупок в течение этого месяца.

  Плата за выкуп в размере 24 долларов будет начисляться за каждый обмен на авиабилет, и билеты необходимо выкупить онлайн на сайте wellsfargo.com/businessrewards или в Центре обслуживания Business Rewards.

  Предложение варьируется в зависимости от продавцов, участвующих в сайте Earn More Mall ® . Бонусные баллы Earn More Mall зарабатываются за соответствующие покупки (покупки за вычетом возврата / кредита) только у участвующих продавцов. Чтобы увидеть полные положения и условия, посетите торговый центр Earn More.

  В зависимости от требований к учетной записи. Если вы решите привязать свою учетную запись к своей бизнес-учетной записи Wells Fargo для защиты от овердрафта, обратите внимание на следующее: В зависимости от условий вашей учетной записи, авансовый сбор за защиту от овердрафта может взиматься с вашего счета каждый день, когда производится аванс для защиты от овердрафта, и размер комиссии зависит от суммы аванса.Авансы с вашего кредитного счета рассматриваются как денежные авансы, и проценты будут начисляться с даты выплаты каждого аванса. Ваша кредитная карта должна быть активирована; если он не активирован, деньги на покрытие овердрафта не перечисляются. После активации кредитной карты подождите до 3 рабочих дней, пока служба защиты от овердрафта будет полностью включена. Подробную информацию об авансах по защите от овердрафта см. В вашем соглашении с клиентом. Для получения информации об услугах овердрафта посетите www.wellsfargo.com/checking/overdraft-services/.

  Может потребоваться регистрация. Доступность может зависеть от зоны покрытия вашего оператора мобильной связи. Может взиматься плата за сообщения и передачу данных вашего оператора мобильной связи.

  Минимальный кредитный лимит для кредитной карты Business Platinum, при условии, что вы соответствуете требованиям, составляет 2500 долларов США.

  Условия кредитных продуктов подлежат окончательному одобрению кредита компанией и ее владельцами. Для получения бизнес-кредитного продукта Wells Fargo необходим физический адрес.Вы должны быть владельцем этого бизнеса и у вас еще нет этого продукта. См. Условия использования для получения подробной информации при открытии счета.

  Wells Fargo Bank, N.A. Член FDIC.

  кредитных карт | Банк Сантандер — Сантандер

  1 0% начальная годовая процентная ставка (APR) для 12 платежных циклов для переводов баланса, сделанных в течение 90 дней после открытия вашей учетной записи, и 0% начальная годовая процентная ставка для 12 расчетных циклов для покупок. После вводного периода переменная годовая процентная ставка для переводов баланса и покупок от 14.От 69% до 23,82% в зависимости от основной ставки и вашей кредитоспособности, с комиссией за транзакцию за каждый перевод баланса в размере 10 долларов США или 3% от суммы каждой транзакции, в зависимости от того, что больше. Нет льготного периода для переводов остатка, потому что проценты начисляются с даты транзакции. Кроме того, если вы принимаете предложение о переводе остатка, это означает, что, если ваша годовая процентная ставка за покупку не находится на начальном или рекламном уровне 0% годовых, вы будете платить проценты за новые покупки с даты совершения, если вы не оплатите все остатки, включая рекламный перевод остатка. , в полном объеме к следующей дате платежа, указанной в вашей выписке. Balance Transfers не может использоваться для погашения или погашения любого счета, выпущенного Santander Bank, N.A. Балансные переводы подлежат выплате на ссудные остатки другого учреждения или остатки на картах, которые принимают наши электронные платежи. Переменная годовая процентная ставка для покупок от 14,69% до 23,82% в зависимости от основной ставки и вашей кредитоспособности на момент открытия счета. Денежный аванс составляет 25,34% годовых. Потеря вступительного или рекламного тарифа, если таковой имеется, может применяться к вашей учетной записи на неопределенный срок, если вы пропустите, произведете просрочку платежа или иным образом не выполните свои обязательства.Комиссия за годовой платеж, за аванс наличными, за зарубежную транзакцию или за возвратный платеж не взимается. Финансовые сборы по-прежнему применяются. Каждый раз, когда мы не получаем минимальную сумму платежа в полном объеме к Дату платежа, мы будем взимать с вас плату за просрочку платежа в размере 25 долларов США за первую плату за просрочку платежа в течение 6-месячного периода и комиссию в размере 35 долларов США за каждую просрочку платежа до тех пор, пока не будет 6. последовательные месяцы без просроченных платежей. Однако мы никогда не будем взимать комиссию за просрочку платежа, превышающую минимальную сумму платежа, которая просрочена. Цены действительны с. Цены могут быть изменены.В течение первых 12 месяцев после открытия счета вы получаете 3% кэшбэка за новые чистые розничные покупки (соответствующие покупки за вычетом кредитов, возвратов и корректировок) до тех пор, пока вы не потратите 20 000 долларов США или эквивалент. В противном случае вы получите кэшбэк в размере 1,5% от новых чистых розничных покупок. Кэшбэк можно обменять на кредитную выписку, подарочные карты, электронные сертификаты или товары. Кэшбэк не может быть получен при переводе баланса, авансах, покупках денежных переводов и других эквивалентов денежных средств, покупках, сделанных в коммерческих целях или в коммерческих целях, комиссиях, процентных сборах, несанкционированных / мошеннических транзакциях и некоторых других сборах.Остаток кэшбэка не истекает для счетов с хорошей репутацией. Другие условия и ограничения. Счета кредитных карт подлежат утверждению.

  2 Santander ® Instant Card Hold заблокирует большинство типов транзакций, включая покупки, сделанные с помощью вашей карты. Обратите внимание, что некоторые типы транзакций будут продолжать обрабатываться, в том числе повторяющиеся дебетовые / кредитные транзакции, представленные нам некоторыми продавцами для ежемесячной оплаты членства или подписки.

  3 Оценка покупателей Apple App Store 4.7 из 5 из 251К оценок по состоянию на 02.06.2021.

  4 Подробную информацию о вашей ответственности за своевременное сообщение о несанкционированных транзакциях см. В вашем Соглашении о цифровом банке и Соглашении о личном депозитном счете.

  Apple, логотип Apple, Apple Pay и Touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

  Santander Bank, N.A. является членом FDIC и полностью дочерней компанией Banco Santander, S.A. © Santander Bank, N.A. Все права защищены. Santander, Santander Bank, логотип Flame и Ultimate Cash Back, Bravo и Sphere являются товарными знаками Banco Santander, S.A. или его дочерних компаний в США или других странах. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard International Incorporated. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

  Вознаграждения с возвратом денег: лучшие варианты погашения -CreditCards.com

  Опросы неизменно показывают, что никакое вознаграждение по кредитной карте не пользуется большей популярностью, чем холодные наличные деньги.Действительно, карты с возвратом наличных денег намного опередили другие типы бонусных карт в исследовании CreditCards.com в 2019 году, которое показало, что 31% потребителей заявили, что возврат денег в размере 3% со всех покупок является их особенностью кредитной карты №1.

  Важнейшие чтения, доставляются еженедельно

  Подпишитесь, чтобы каждую неделю получать самые важные новости недели в свой почтовый ящик.

  Ваш путь по кредитным картам официально начался.

  Следите за своим почтовым ящиком — мы скоро отправим ваше первое сообщение.

  И по уважительной причине: вместо того, чтобы расшифровывать сложную схему выкупа, вы можете выбрать простое и понятное вознаграждение и использовать его так, как вам больше всего подходит.

  Здесь мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов возврата денежных средств, а также некоторые ограничения, с которыми вы можете столкнуться при обмене вознаграждений.

  Как работают карты возврата денег

  Карты возврата денег бывают разных видов, но все они в основном работают одинаково: совершая покупки с помощью карты, вы зарабатываете денежные вознаграждения по установленной ставке. Существует три основных типа карт возврата денег.

  См. По теме: Что такое кэшбэк?

  Способы погашения кэшбэка

  В зависимости от вашей карты и эмитента у вас может быть множество вариантов погашения бонусов кэшбэка.Некоторые эмитенты даже позволяют вам настроить автоматическое погашение, то есть погашение будет автоматически инициироваться через определенное количество дней или после того, как вы заработаете определенную сумму в виде вознаграждений.

  Наиболее распространенные способы получения кэшбэка:

  • Выписка по кредиту
  • Прямой перевод на банковский счет
  • Чек
  • Подарочные карты
  • Товары
  • Получение кэшбэка в виде кредитной выписки

  Один из наиболее распространенных способов получить кэшбэк — это кредитная выписка.Кредитная выписка — это деньги, зачисленные на ваш счет, которые уменьшают баланс вашей карты.

  Например, если вы потратите 1000 долларов с помощью карты, которая предлагает 1,5% кэшбэка за каждую покупку, вы заработаете 15 долларов в виде вознаграждения с возвратом денег; и если бы вы использовали этот кэшбэк в качестве кредита для выписки, ваш баланс уменьшился бы на 15 долларов до 985 долларов.

  Совет: Кредиты по выписке обычно не считаются платежами. Вам все равно нужно будет внести минимальный платеж из собственного кармана, чтобы избежать комиссий.

  В то время как многие карты позволяют безболезненно погасить кредитную выписку, позволяя вам решить, когда и сколько вы хотите погасить, другие требуют, чтобы вы заработали минимальную сумму кэшбэка, прежде чем вы сможете получить вознаграждение.

  Карта Blue Cash Preferred® от American Express, например, требует, чтобы вы заработали 25 долларов наличными, прежде чем вы сможете погасить ее в качестве кредитной карты, подарочной карты или покупки товара.

  А карта Chase Freedom Unlimited® позволяет вам погашать вознаграждения в виде кредита на любую сумму в любое время.

  После того, как вы выполнили требования к погашению своей карты, вы можете просто выбрать выписку по кредиту в качестве предпочтительного погашения кэшбэка.

  Возврат кэшбэка в виде чека или прямого депозита

  Немного меньшее количество программ поощрения кредитных карт позволяет вам обменять свои награды на «настоящий» кэшбэк в форме чека или прямого депозита на ваш банковский счет.

  Получение возврата денег таким образом дает вам немного больше свободы действий, поскольку вы можете сохранять или тратить свои награды, как вам нравится, вместо того, чтобы их «привязать» к определенному карточному счету.

  Как и в случае с кредитами в выписке, требования для запроса чека различаются от карты к карте: некоторые эмитенты требуют, чтобы вы заработали минимальную сумму кэшбэка, прежде чем вы сможете запросить чек, а другие вводят относительно немного ограничений.

  Прямое пополнение счета, как правило, немного сложнее, особенно если у вас еще нет банковских отношений с эмитентом кредитной карты.

  Кредитная карта Customized Cash Rewards Bank of America®, например, позволит вам выкупить наличные деньги только в качестве прямого депозита, если у вас есть текущий или сберегательный счет в Bank of America.

  Карта Citi® Double Cash Card позволяет получить возврат наличных в качестве прямого депозита только в том случае, если у вас есть связанный счет Citi или текущий счет, с которого вы как минимум дважды оплачивали счет по кредитной карте Citi. Обратите внимание, что карта Double Cash требует, чтобы вы заработали не менее 25 долларов наличными для погашения в качестве кредита или прямого депозита.

  Автоматический возврат кэшбэка

  Наряду с ручным запросом выписки по кредиту, чека или прямого депозита, ряд карт позволяет настроить автоматический возврат кэшбэка.Если ваша карта допускает автоматическое погашение, ваш кэшбэк обычно распределяется в установленное время или после того, как вы заработали определенную сумму.

  Кредитная карта Capital One Quicksilver Cash Rewards, например, позволяет вам планировать автоматическое возмещение наличных денег через выписку по кредиту или чеку в установленное время один раз в год или по достижении порога возврата денежных средств (25 долларов США, 50 долларов США, 100, 200, 500 или 1500 долларов).

  Даже некоторые карты, разработанные для кредитных организаций, такие как Credit One Bank American Express® Card, позволяют автоматическое погашение в виде выписки по счету, предлагая тем, кто хочет улучшить свои финансовые привычки, наличные по принципу «установил и забыл» инструмент возврата сбережений, который будет периодически сбивать часть баланса их кредитной карты.

  Путешествие, подарочные карты и товары на онлайн-портале эмитента

  Большинство эмитентов кредитных карт также предоставляют вам возможность вернуть деньги через портал вознаграждений для покупок в Интернете или в качестве подарочных карт для некоторых универмагов, ресторанов, служб потокового видео и более.

  Карта Discover it® Cash Back, например, позволяет вам обменять свои деньги на подарочные карты от торговых партнеров после того, как вы заработали 5 долларов наличными (подарочные карты варьируются от 5 до 200 долларов с шагом 5 долларов).

  Карта Amazon Prime Rewards Visa Signature * позволяет использовать баллы для покупок на Amazon.com, в качестве кредита или депозита, а также для подарочных карт и путешествий — и все это по ставке 1 цент за балл.

  Возможность использовать свои награды для путешествий распространена среди карт возврата денег, которые используют баллы или позволяют выбирать между кэшбэком и баллами.

  Chase Freedom Unlimited — отличный тому пример. Вы можете получить неограниченный кэшбэк по ставке 1,5% кэшбэка с каждой покупки, что соответствует 1.5 баллов за доллар при обмене на путешествие на портале Chase Ultimate Rewards.

  Аналогичным образом, карта Citi Double Cash Card позволяет переводить наличные обратно в Citi ThankYou Rewards и использовать их для получения вознаграждений за путешествия, а также подарочных карт, товаров и других покупок по программе Pay with Points.

  Варианты погашения кэшбэка на популярных бонусных картах

  Как видите, варианты погашения кэшбэка значительно различаются от эмитента к эмитенту и от карты к карте. Вот более подробная информация о том, как погашение кэшбэка происходит с некоторыми из самых популярных кредитных карт с кэшбэком.

  Лучшие варианты погашения кэшбэка

  Ключевым моментом, который следует учитывать, является то, теряют ли ваши награды какую-либо ценность, когда вы их погашаете определенным образом. Вы хотите быть уверены, что получаете максимальную отдачу от покупки, поэтому будьте осторожны, покупая товары, которые могут стоить меньше, чем вознаграждение за наличные.

  Тем не менее, если ваш эмитент не предлагает бонус за получение вознаграждения в качестве кредита для выписки вместо «настоящего» кэшбэка, вам следует просто придерживаться того варианта, который наиболее удобен.

  Один из недостатков денежных вознаграждений заключается в том, что они часто не ощущаются как настоящие вознаграждения, потому что они попадают в ваши текущие финансы. Если вас это беспокоит, вы можете подумать о том, чтобы записать, сколько вы получаете в виде денежного вознаграждения, а затем вознаградить себя, потратив эту сумму на то, что вы хотите, чтобы вы почувствовали, что получаете вознаграждение.

  В любом случае, это лучший аспект вознаграждения за возврат наличных: это ваше решение.

  Выбор лучшей кредитной карты для возврата денежных средств

  Ваши варианты погашения — лишь одно из соображений при выборе кредитной карты.Примите во внимание следующие факторы:

  Бонусные категории

  При покупке карт для возврата денег выберите карту, которая будет работать для вас больше всего, а не наоборот. Другими словами, ставка кэшбэка в размере 5% в ресторанах — это здорово, но не в том случае, если вы редко едите вне дома. Итог: найдите кредитную карту, которая покрывает большую часть вашего бюджета.

  Также честно скажите, как много вы хотите думать о своей кредитной карте. Если вы предпочитаете подход «поставил и забыл», то карта с фиксированной ставкой — лучший выбор, чем карта с чередующейся бонусной категорией.

  Годовые сборы

  При таком большом количестве отличных карт без годовой платы вы можете задаться вопросом, зачем вообще получать карту с годовой оплатой. Но часто ставки вознаграждения по этим картам настолько лучше, что на самом деле имеет смысл получить карту с годовой оплатой.

  Например, сравнивая карту Blue Cash Everyday® от American Express и предпочтительную карту Blue Cash от American Express, мы обнаружили, что потребители, которые тратят более 3200 долларов в год в супермаркетах США (267 долларов в месяц), на самом деле были лучше с Blue Cash. Preferred — годовой вступительный взнос 0 долларов в первый год, затем 95 долларов.

  От вариантов погашения до категорий бонусов — каждая карта возврата денег предназначена для разных типов потребителей. Если вы еще не нашли идеального совпадения, попробуйте наш инструмент CardMatch ™, который может предоставить персонализированные предложения по кредитным картам за считанные секунды без ущерба для вашего кредитного рейтинга.

  * Вся информация о карте подписи Visa Amazon Prime Rewards была собрана CreditCards.com независимо. Эмитенты не предоставили информацию и не несут ответственности за ее точность.

  См. По теме: 10 ошибок кредитной карты с возвратом денег, которых следует избегать

  Отказ от ответственности редакции

  Редакционные материалы на этой странице основаны исключительно на объективной оценке наших авторов и не зависят от рекламных долларов. Он не был предоставлен или заказан эмитентами кредитных карт. Однако мы можем получить компенсацию, если вы переходите по ссылкам на продукты наших партнеров.

  Дебетовая карта Visa® с возвратом денежных средств | Зеленая точка

  1.Кэшбэк начисляется за квалификационные онлайн-покупки и покупки с мобильных устройств. Кэшбэк нельзя использовать для покупок или снятия наличных, пока он не будет погашен. Получайте кэшбэк каждые 12 месяцев использования, и ваша учетная запись находится в хорошем состоянии.

  2. Проценты выплачиваются ежегодно на среднюю дневную экономию остатка за предыдущие 365 дней, до максимального остатка в 10 000 долларов США и при хорошей репутации счета. Комиссии на вашем основном депозитном счете могут снизить доходы на вашем сберегательном счете. 2,00% годовой процентной доходности (APY) по состоянию на июль 2021 года.APY может измениться до или после открытия учетной записи. Условия и положения см. В Соглашении о депозитном счете (PDF). Средняя процентная ставка по национальному сберегательному счету в размере 0,06% определена FDIC по состоянию на 21.06.21. Национальные ставки рассчитываются на основе простого среднего значения ставок (с использованием годовой процентной доходности) всеми застрахованными депозитными учреждениями и филиалами, по которым имеются данные. Ставки по сберегательным счетам основаны на уровне продуктов застрахованных депозитных учреждений в размере 2500 долларов США, по которым имеются данные.Посетите https://www.fdic.gov/regulations/resources/rates/, чтобы узнать больше.

  3. См. Приложение для свободных банкоматов. 3 доллара США за снятие средств вне сети плюс любая комиссия, которую может взимать владелец банкомата или банк. Действуют лимиты банкоматов.

  4. Требуется согласие. Комиссия в размере 15 долларов США может применяться к каждой подходящей транзакции покупки, которая приводит к отрицательному результату на вашем счете. Баланс должен быть доведен как минимум до 0 долларов в течение 24 часов после авторизации первой транзакции, которая приводит к перерасходу средств на вашем счете, чтобы избежать комиссии. Мы требуем немедленной оплаты каждого овердрафта и комиссии за овердрафт.Овердрафты оплачиваются по нашему усмотрению, и мы не гарантируем, что авторизуем и оплатим любую транзакцию. Узнайте больше о защите от овердрафта.

  5. Функция цифрового кошелька недоступна для карт, продаваемых в Пуэрто-Рико.

  6. Ранняя доступность прямого депозита зависит от времени поступления платежных инструкций плательщика, и могут применяться ограничения по предотвращению мошенничества. Таким образом, доступность или время досрочного прямого депозита может варьироваться от платежного периода к платежному периоду. Убедитесь, что имя и номер социального страхования, указанные в досье у вашего работодателя или поставщика пособий, в точности совпадают с данными в вашем аккаунте.Мы не сможем внести ваш платеж, если не сможем найти получателей.

  7. Требуется активная персонализированная карта. См. Подробности в Соглашении об аккаунте.

  8. Требуется активная персонализированная карта. С учетом ограничений и комиссий других банков. Могут применяться ограничения, квалификация и требования к зачислению.

  9. Мобильный чековый депозит: Действует активная персонализированная карта, действуют лимиты и другие требования. Может потребоваться дополнительная проверка клиента. Мобильное обналичивание чеков: Ingo Money — это услуга, предоставляемая банком First Century Bank, N.A. и Ingo Money, Inc., в соответствии с Положениями и условиями First Century Bank и Ingo Money, а также Политикой конфиденциальности.