Содержание

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0 на русский — Болгарский-Русский

През 80-те бяха модерни.

Ну, в то время, мы говорим о 80х, в то время это было модно.

OpenSubtitles2018.v3

Крайцерите повтарят предходния тип с една промяна: мощността на силовата установка трябва да нарасне от 75 000 к.с. до 82 500 к.с., което обещава чувствителен прираст в скоростта, с цената на 70-тонно увеличение на водоизместимостта.

Крейсера должны были повторять предыдущий тип с одним изменением: мощность силовой установки должна была возрасти с 75 000 л. с. до 82 500 л. с., что обещало заметный прирост скорости, ценой 70-тонного увеличения водоизмещения.

WikiMatrix

Когато през 80–те години членовете на якуза видяха колко е лесно да се вземат пари назаем и по този начин да се печели, те основаха фирми и навлязоха в спекулациите с недвижими имоти и акции.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

Поканете един ученик да прочете на глас Учение и завети 84:19-21.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 84:19–21.

LDS

Изчислено е, че след четири години тази сума ще е над 80 милиарда долара!

Через 4 года предполагаемая капитализация достигнет 80 миллиардов долларов.

ted2019

И така в Съединените щати, от появата на лечението в средата на 90- те години, има

80 процентов спад, в броя на ХИВ позитивните деца.

Итак, в США с появлением лечения в середине 1990- х годов число ВИЧ- инфицированных детей снизилось на 80%.

QED

Кой си ти, мистериозен 80-годишен човек?

Кто ты, восьмидесятилетний старик из ночи?

OpenSubtitles2018. v3

От друга страна, чрез сладката ирония на жертвата, ние реално печелим нещо с вечна стойност – Неговата милост и прошка и накрая „всичко, което Отец има“ (У. и З. 84:38).

С другой стороны, благодаря сладостному закону жертвы мы обретаем вечные ценности ‒ Его милость, прощение и, в конце концов, «всё, что имеет Отец» (У. и З. 84:38).

LDS

Faster Pussycat се формира в Холивуд от Taime Downe по време на глем метъл бума през 80-те.

Faster Pussycat были образованы в 1986 году в Голливуде Тэймом Дауном (настоящее имя Густав Молвик) во время глэм-металлического бума 80х.

WikiMatrix

Третият сингъл, Right There, с участието на рапъра Big Sean, дебютира под номер 84 в Billboard Hot 100.

Третий сингл «Right There», записанный с Big Sean, дебютировал на

84 месте Billboard Hot 100.

WikiMatrix

Снимала е секс сцени с близо 80 жени порно актриси и с около 90 мъже порно актьори.

Её партнерами по съёмкам были почти 80 женщин и около 90 мужчин.

WikiMatrix

Днес средният интервал между изригванията е около 80 минути.

Сегодня он фонтанирует в среднем через каждые 80 минут.

jw2019

Затова си вземат тези космати 80-килограмови кучета, които изглеждат като велосираптори и всички са кръстени на герои на Джейн Остин.

И вот они заводят этих мохнатых 70-килограммовых собак, которые выглядят как велоцираптор и с именами персонажей из книг Джейн Остин.

ted2019

Улар башлыса һаулыҡ һаҡлау, социаль хеҙмәттәр күрһәтеү, мәғариф (80% самаһы) өлкәләрендә мәшғүл. Шулай уҡ сауҙа, ҡунаҡхана һәм туҡланыу тармаҡтарында (70%) гүзәл заттар күпләп эшләй.

Главным образом женщины заняты в здравоохранении, сфере социальных услуг, образовании (около 80%), а также в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе (около 70%).

Ихтик

За вас оставих 80 килограма жито.

Я оставил тебе 80 кг зерна.

OpenSubtitles2018.v3

Този никога не завършил училище човек починал на 82 години, като бил голям интелектуалец, съ — основател и първи Изпълнителен директор на Израелския университет в Йерусалим и основател на Книгите Шокен, копие от които било по-късно закупено от Рандом хаус.

Этот отчисленный ученик умер в 82 года, в здравом уме, будучи основателем и первым директором Еврейского университета в Иерусалиме и основателем издательства Шокен Букс. Это популярное издательство в дальнейшем было поглощено издательским домом Рандом Хаус.

ted2019

Ами, нека не оставяме фактите да пречат, но 80% от нарушителите са бели.

Ну, если не противоречить фактам, то 80% нарушителей — белые.

OpenSubtitles2018.v3

Обикаляме двата пулсара на минимално разстояние от 80 млн. км.

Мы облетим эти два пульсара на минимальном расстоянии в 80 миллионов километров.

OpenSubtitles2018.v3

Без главата Роналд тежи поне 82 кг.

Если не ошибаюсь, Рональд даже без головы весил

килограммов 70.

OpenSubtitles2018.v3

И защото оставащите 80% са били сто пъти повече ако се беше развел / а.

И потому что оставшиеся 80% были все-равно раз в сто больше того, что вы получили бы при разводе.

OpenSubtitles2018.v3

Една 80-годишна жена е имала видение като дете.

У одной женщины 80-ти лет в детстве было видение.

OpenSubtitles2018.v3

82-годишен старец, диабетик, отвлечен пред неговия красив малък дом посред бял ден.

82-летний мужчина, диабетик, похищен около своего маленького милого дома среди бела дня.

OpenSubtitles2018. v3

▪ Ежедневно в ЮАР 82 деца биват изправяни пред съда с обвинения за „изнасилване или непристойно нападение над други деца“.

▪ Ежедневно в ЮАР осуждаются 82 ребенка за «изнасилование или словесное оскорбление других детей».

jw2019

На практика са били между 60 и 80.

Практически, обычно имелось в виду между 60 и 80.

OpenSubtitles2018.v3

И какво като момчето нямаше IQ 80

или нещо друго?

И типа, IQ у этого парня был сколько, 80?

OpenSubtitles2018.v3

Метафора, эпитет, олицетворение, фразеологизм, сравнение Что это такое? + пожалуйста с

Метафора-это вид художественной выразительности,приём переноса значения одного предмета,на другой за счёт сходства ,уподобление одного явления другому,путём скрытого сравнения.

 Различные виды метафор :

 -по сходству признаков предметов,явлений:-золотое яблоко (солнце) и глазное яблоко,крылья мельницы и крылья  птиц (схожа форма предмета),

-по цвету,перенося прямое значение в переносное:-розовые лепестки и розовые мечты,чёрная зависть и чёрная краска,

-по сходству функций,перенос действия на предмет:дворник и дворники в автомобиле,сторож и  молочный сторож(железная пластинка,не дающая молоку «убегать»),полилась вода и полилась мелодия,

-по сходству расположения предметов:нос на лице и нос лодки,лисий хвост и хвост поезда.

Метафоры добавляют тестам образность,добавляют новый,ёмкий смысл слов,помогают разгадать скрытый смысл произведений.Примеры из классики русской литературы:

-В саду горит костер рябины красной (С.Есенин)-костёр рябины метафора,

-«пока свободою горим, пока сердца для чести живы…»(А.Пушкин)-«свободою горим» и «сердца живы»-метафоры,

-«Она поет — и звуки тают,»(М.Лермонтов)-«звуки тают-метафора,

-«Дул север. Плакала трава» (А.Фет)-«плакала трава-метафора.

«И очи синие, бездонные Цветут на дальнем берегу. (А А. Блок)-“очи. цветут… на берегу”-метафора.

Эпитет-художественный приём в литературе,характеризует предмет или явление,добавляя образное и более красочное определение.

Эпитеты могут выражаться разными частями речи,но в основном прилагательными :

Улыбнулись сонные берёзки,

Растрепали шелковые косы. (Есенин)

Сонные берёзки,шелковые косы-эпитеты,выражены прилагательными.

«И горько жалуюсь, и горько слезы лью» (Пушкин).

Горько жалуюсь и лью-эпитеты,выражены наречием.

«Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!» (Толстой)

Волга-матушка-эпитет,выражен существительным.

Олицетворение-это перенос живых качеств на предметы,природу,

одушевление ,воплощение явлений природы в живом образе.

Вид художественного тропа,когда применяется одушевление предметов,передача живых качеств явлениям природы или предметам.

«Дремлет чуткий камыш,»-«Потянул ветерок, воду морщит, рябит.»

-«И стоит себе лес, улыбается»(И.Никитин).

«Лазурь небесная смеётся,

Ночной омытая грозой,

И между гор росисто вьется

Долина светлой полосой.»

(Ф.Тютчев.)

Сравнение-это вид художественного тропа,основанный на  сходстве  предметов,действий,явлений с чем или кем-либо.Сравнения служат для выразительности и образности описания характеров,портретов,явлений.

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя… (А.С.Пушкин)

«Глаза ,как небо,голубые»(А. Твардовский)

«Как хищный зверь, в смиренную обитель Врывается штыками победитель… «(М. Ю. Лермонтов)

Фразеологизм-это устойчивый оборот речи,»крылатое выражение».

Устойчивое сочетание слов,которое имеет определённое значение, может выражаться отдельным словом.

«Душа нараспашку»-откровенный,готов всё отдать;»душа в душу»-вместе.

Исторические фразеологизмы:»Царица полей»-это крылатое выражение,фразеологизм.Пехота-это царица полей,многие писатели использовали это выражение.»Бог войны»-это артиллерия,считается ,что в бой ,в атаку,первая идёт царица полей,а артиллерия,»бог войны», помогает ей ,прикрывая тылы и расчищая дорогу.

«Тьма египетская»- кромешная тьма,непроглядный мрак.

Значение фразеологизма происходит из Библии,тьма,поглотившая Египет на три дня,ниспосланное Богом в наказание фараону ,который не желал отпустить рабов на свободу.

Metaphor in the system of social advertising means of influence (for example, posters on environmental issues) — НОО Профессиональная наука

Аннотация: The article raises the question of the need to study the means of influence in social advertising not in General, but separately by thematic clusters. This is because the nature of the views advocated in them of ideas that require different techniques, models, metaphors, influences, etc. in different clusters. On the example of ecological social advertising the author analyzes metaphorical models relevant in this cluster, shows the specifics of visualization of advertising metaphors, as well as the features of correlation of visual metaphor with verbal one.

Abstract: В статье поднимается вопрос о необходимости исследования средств воздействия в социальной рекламе не в общем, а отдельно по тематическим кластерам. Это связано со спецификой представления пропагандируемых в них идей, требующей использования различных приемов, моделей метафор, средств воздействия и т.п. в разных кластерах. На примере экологической социальной рекламы автор анализирует метафорические модели, актуальные в данном кластере, показывает специфику визуализации рекламных метафор, а также особенности корреляции визуальной метафоры с вербальной.

Ключевые слова: social advertising, thematic groups of social advertising, visual metaphors, advertising discourse, metaphorical models.

Keywords: социальная реклама, тематические группы социальной рекламы, визуальные метафоры, рекламный дискурс, метафорические моделиМетафора – эффективный инструмент воздействия, поэтому активно применяется во всех видах рекламы, в том числе и в социальной рекламе (далее СР). Рекламная метафора дает возможность осмыслить одни объекты через свойства и качества других и направлена на повышение оригинальности рекламного текста. Как показывают специальные исследования, реклама, содержащая метафору, основанную на ярких, неожиданных образах, очень быстро запоминается и неосознанно всплывает в памяти адресата, даже если он долго не видит рекламное послание, что в целом способствует успешности всей рекламной кампании. Точно так же, как «Правильно сформированные имиджевые послания могут оказать большое воздействие на целевую аудиторию, что определяется по косвенному влиянию на формирование устойчивого положительного отношения к субъекту» [3], так и нестандартные метафорические решения в выборе фраз в рамках СР способны представить обычные социальные проблемы в новом ракурсе, сформировать отношение к ним, стать важным доводом при выборе поведенческой модели.

Для лингвистической науки конца ХХ века особенно значимыми оказались представления о метафорической модели как о средстве познания и объяснения действительности [4]. В соответствии с рассматриваемой теорией метафорические модели заложены в понятийной системе человеческого разума, это своего рода схемы, по которым человек думает и действует. Соответственно, наблюдения за функционированием метафор признаются важным источником данных о функционировании человеческого разума [4].

Эта идея нашла широкое распространение в лингвистической науке и применялась для анализа метафор разных дискурсов. Как правило, при исследовании метафоры оцениваются только словесные формы, однако специфика ее функционирования в дискурсе СР такова, что во многих случаях она создается на основе зрительного образа. В связи с этим учет визуальной составляющей представляется нам обязательным элементом анализа. Это тем более важно, что именно в изображении часто и сосредоточен воздействующий потенциал СР. Зрительный образ быстрее и проще проникает в сознание адресата и легче запоминается, поэтому на нем делается акцент, в то время как словесная часть либо вообще не используется, либо выполняет пояснительную и усилительную функции.

Для изучения особенностей построения метафоры в СР нами было проанализировано 580 плакатов, посвященных защите природы. Выяснилось, что для этого кластера весьма характерно использование метафор, причем нередко акцент делается именно на зрительном образе. Количество плакатов, содержащих метафору составляет 38,4% от общего количества плакатов в кластере. Здесь с помощью метафор пропагандируются идеи необходимости сохранения природы в первозданном виде; единства человека и природы; чистоты природы как гарантии выживания человека и т.п. В результате анализа был выделен следующий ряд метафорических моделей.

 1. Антропоморфная метафора. Это наиболее частотная модель построения метафоры, что связано с тем, что человек наиболее охотно моделирует реальность по своему образу и подобию (32,5% от общего количества метафор в кластере).

Всю совокупность метафор, образующих эту группу, можно прежде всего разделить на две более частные модели: 1) человек (или части тела человека) участвуют в визуализации метафоры; 2) природные объекты принимают форму частей тела человека.

Первая модель обычно реализуется с помощью метафоры, представляющей руки человека, держащие часть природы. Чаще всего это растение (от маленького побега до взрослого дерева), однако это может быть чистый водоем, Свердловская область или даже вся планета. Этот метафорический образ реализует слоган Все в твоих руках (варианты: Все в наших руках; Наша планета в наших руках; Жизнь в твоих руках! Сохраним планету для потомков! и т. п.) Плакаты, содержащие (прямо или косвенно) эти слоганы составляют 20% от всех метафор этого кластера.

Рисунок 1.

Гораздо реже образ человека используется в других метафорах:

Рисунок 2.

Что касается второй модели, то примеры, ее образующие, составляют 14% от общего количества исследованных метафор.

Метафорический образ частей тела или органов человека, представляемых как природные объекты, должен подчеркивать тесную связь между человеком и природой. Чаще всего в этой роли используются легкие человека. С помощью этого образа показывается, что деревья следует сохранять, поскольку они обеспечивают человека кислородом, необходимым для жизни.

Рисунок 3.

Так, сильный метафорический образ присутствует на плакате, где изображены два леса в форме легких человека. Один лес наполовину вырублен. В целом картина очень напоминает рак легких человека. Остальные плакаты, где деревья играют роль легких в теле человека, менее выразительны.

Рисунок 4.

Другая частотная модель представляет части тела человека (руки (пальцы), ноги (следы ног) или голову). Они могут замещать природные объекты, наносить им вред и т.п. Тесную связь человека и природы демонстрирует заполнение контура человека разнообразными природными объектами.

Весьма распространен в этой группе слоган Оставь добрый след на земле. Для его визуализации представляются добрые (в виде зеленых насаждений или цветов) или злые (в виде выжженной или изуродованной земли) следы ног человека.

Отдельно следует упомянуть метафору, представляющую беременную женщину, у которой в животе не ребенок, а земной шар: Береги природу как собственное дитя.

Рисунок 5.

 1. Военные метафоры. В рамках тематики охраны природы активно используются разнообразные агрессивные метафоры, подчеркивающие недопустимость разрушения природы (10,7%). Наиболее популярен в качестве основы для построения метафоры пистолет, который символизирует опасность деятельности человека для природы.

    Рисунок 6.

Иногда ствол пистолета переходит в заводскую трубу, загрязняющую воздух. На другом плакате изображены заводские трубы, как орудия нацелившиеся на стаю птиц в небе. Однако здесь возможны и иные метафоры: вред природе предстает как потенциальная экологическая бомба, дым из заводских труб принимает образ уродливого черепа человека и т.п. Вместе с тем следует отметить отсутствие собственно военных метафор, демонстрирующих открытую борьбу человека и природы (или ее представителей), которые, по наблюдениям Ю. Н. Кирилловой и Н.В. Нечаевой, популярны в немецкоязычной рекламе [2], где они актуализируют тезисы «военное положение в современной экосистеме» и «борьба за спасение окружающей среды». В российской же рекламе в большей степени подчеркивается идея антагонистических отношений человека и природы, чем идея борьбы, т.е. наша СР имеет более пассивный (менее агрессивный) характер по сравнению с западной.

 1. Зооморфная метафора. Всемирный фонд защиты природы регулярно прибегает к зооморфным метафорам с целью показать тесную взаимосвязь человека и животного мира. Этот вид метафоры особенно популярен в кластере «Охрана диких животных», где часто используется метафорическая модель, представляющая человека в образе тех или иных животных (об особенностях разделения СР на кластеры см. [1]). Это должно символизировать идею: все мы – часть единой природы. Однако и в рассматриваемом кластере образы животных весьма частотны в метафорических моделях (13,5%). Так, на плакатах разных стран популярна идея о том, что уничтожение лесов приводит к вымиранию животных:

Рисунок 7.

В группе плакатов, посвященных опасностям глобального потепления, пропагандируется идея: повышение уровня воды мирового океана приведет к тому, что все наземные животные будут вынуждены приспосабливаться к жизни в океане:

Рисунок 8.

Наконец, образы животных используются и на других плакатах, поднимающих вопрос о гибельности тех процессов, которые сейчас происходят в природе:

Рисунок 9.

 1. Фитоморфная метафора популярна в такой же степени, как и зооморфная. Наиболее частотными здесь являются модели, подчеркивающие, что развитие цивилизации несет угрозу всему живому на земле. Особую роль здесь приобретает образ дерева, символизирующий живую природу:

Рисунок 10.

В нескольких сериях плакатов эту же роль выполняет лист дерева:

            

Рисунок 11.

Другая модель фитометафоры призвана представить природу как жертву цивилизации:

         

Рисунок 12.

Здесь в первой серии поднимается проблема загрязнения окружающей среды, что может привести к деградации зеленых насаждений. Именно поэтому окурки (на других плакатах серии изображены пластиковые бутылки и железные трубы) занимают место частей растения. Вторая серия посвящена проблеме пагубности лесных пожаров. Здесь с помощью с помощью огня, спичек и дыма изображаются лесные растения и животные. В данном случае метафора выполняет кроме обычной аттрактивной, еще и эстетическую функция, подчеркивая невосполнимость потери.

Рисунок 13.

В теме Берегите лес в качестве основы метафоры активно используется срез дерева с годовыми кольцами. Иногда этот срез символизирует часовой циферблат, иногда – водоворот, в котором гибнет человек, иногда в середине этого среза просматривается зародыш ребенка и т.п.

 1. Артефактная метафора – это тип метафоры, в которой природные явления представлены в ассоциативной связи с миром вещей (предметов) (24,6%). Предмет при этом понимается весьма широко: к этой категории относится все, от земного шара до эскимо на палочке. В этой группе нами выделены следующие модели:

Глобальность затрагиваемых в этом кластере СР проблем приводит к частому использованию здесь образа земного шара, который поджаривают, уродуют и раздирают на части жители планеты. В связи с этим земной шар ассоциируется с мусором, который выбрасывают в корзину; сосудом, из которого пьют воду; губкой, из которой выжимается жидкость; едой. поджариваемой на сковороде и т.п. Средства словесной образности при этом акцентируют идею о том, что правильное и экологичное поведение людей – залог будущего всей планеты и жизнеспособности следующих поколений.

Рисунок 14.

       

Рисунок 15.

Реже встречаются слоганы Сбереги природу! Сохрани наш дом!; Лес наш дом и т.п. Соответственно, визуализацией этого слогана является изображение природы в виде дома.

Следующий вид предметов, являющийся основой для построения метафоры – сосуды и емкости разных типов. Это могут быть пластиковый стаканчик и бокал, дуршлаг и сковорода, пузырек для лекарства и техническая канистра и т. п. Их всегда объединяет содержимое: это часть природы, которую следует сохранить от пагубного влияния цивилизации:

Рисунок 16.

Неумолимость времени, работающего на разрушение природы, создается с помощью образа песочных часов, подчеркивающих необратимость процесса:

Рисунок 17.

Наконец, еще одна весьма частотная основа для построения метафоры –мороженное и лед, которые тают, теряют форму и таким образом подчеркивают идею опасности разрушения окружающего мира:

Рисунок 18.

Остальные метафоры не образуют устойчивых групп, представлены единичными примерами.

Таким образом, в этом кластере метафоры акцентируют внимание адресата, с одной стороны, на высокой опасности, которую таит в себе халатное, безучастное отношение к проблемам окружающей среды; на назревающей мировой катастрофе, к которой может привести систематическое загрязнение экосистемы; а с другой стороны, на благотворительности и доброте, характеризующих движение в защиту окружающей среды, а также необходимости для всех разумных людей включиться в борьбу за спасение Земли и предотвращение ее гибели.

References
1. Анисимова Т. В., Чубай С. А. Риторика социальной рекламы. – Волгоград, 2019. – 138 с. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/rhetoric.pdf.
2. Кириллова Ю.Н., Нечаева Н.В. Метафора как средство вербализации образного компонента концепта Umweltschutz (на материале немецкоязычных текстов социальной рекламы) // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 5 (54). – С. 399-402.
3. Рыженко Е. С., Анисимова Т. В. Пресс-релиз как риторический жанр (на материале имиджевых посланий ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго») // Известия Волгоградского гос. педагогического университета. – 2012. – № 8 (72). – С. 45-49.
4. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). – Екатеринбург, 2001. – 238 с.

Что такое метафора? | Справочник ОГУ по литературным терминам

Что такое метафора? Расшифровка стенограммы (английские и испанские субтитры доступны в видео. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть стенограмму на испанском языке)

Тим Дженсен

Метафора — это сравнение двух вещей, которые в остальном не связаны.

С помощью метафоры качества одной вещи образно переносятся на другую. Когда я говорю: «Чувак, я тону в работе», я использую качества, связанные с одной вещью — срочностью и беспомощностью утопления, — чтобы передать смысл другой вещи — работы, которую я должен делать.

Метафоры повсюду: он бездельник. У нее золотое сердце. Эта вечеринка была бомбой. Деньги — корень всех зол. Нецензурные слова и сленг часто носят метафорический характер. Возьмем, к примеру, чушь **.

Подожди, я могу сказать чушь **?

Почему нет? Это прекрасный пример того, как повсюду встречаются метафоры.

Нет? Ну это чушь **.

Вводя в сравнение два не связанных между собой элемента, метафоры могут добавить творчества и ясности письму и повседневной речи, позволяя нам видеть вещи с разных сторон и в новом свете.Возьмите эту фразу Х. Лавкрафта, который использует яркие образы, чтобы указать на пределы наших знаний: «Мы живем на тихом острове невежества посреди черного моря бесконечности, и это не означало, что мы должны плыть далеко».

В риторическом и литературном анализе мы часто смотрим на то, как авторы используют метафоры, выходя за рамки коротких фраз. Расширенная метафора — это метафора, состоящая из нескольких предложений. Если метафора распространяется на весь текст, она называется управляющей метафорой .

В романе « Человек-невидимка », например, Ральф Эллисон расширяет метафору невидимости, чтобы описать, как чернокожих мужчин и женщин часто не замечают в американском обществе, их оттесняют на обочину и в тень.

Итак, метафоры — это не просто какие-то стилистические штрихи, которые мы используем на уровне предложения. Фактически, согласно Джорджу Лакоффу и Марку Джонсону, сама наша мысль — концептуальные системы, которые мы используем, чтобы думать и действовать, — в основе своей метафоричны. Они присущи мышлению, поэтому разумно обращать внимание на то, как их используют.

Метафоры: Оборудование для жизни. Это метафора … ладно, я остановлюсь.

Дополнительные ресурсы для учителей:

Рассказ Шарлотты Перкинс Гилман «Желтые обои» предлагает студентам множество возможностей идентифицировать метафоры (и метонимы) в изображении ограниченного рассказчика. Как только ученики определили эти метафоры, они могли начать анализировать, почему рассказчику может быть легче метафорически мыслить о своей ситуации, чем выражать ее напрямую.

Хотите посмотреть еще видеоуроки? Посмотреть всю серию:

Справочник штата Орегон по английским литературным терминам

Что такое метафора? | Вондрополис

В Новый год вы услышите, как многие люди говорят о том, чтобы начать все сначала. Вы можете услышать, что люди называют Новый год чистым листом. Другие могут называть предстоящий год чистым холстом, готовым к новым впечатлениям.

Это все примеры образного языка.Люди используют образный язык, чтобы донести определенную идею. В случае Нового года они хотят донести идею о том, что новый год полон новых возможностей.

Образный язык добавляет красок и жизни нашим разговорам. Это позволяет нам рисовать картинки с помощью наших слов. Образным языком люди создают яркие словесные образы. Это помогает людям выражать идеи, выходящие за рамки самих слов.

Есть много видов образного языка. Одна из самых распространенных — метафора.Это то, что люди используют, когда говорят: «Новый год — чистый холст». Метафоры косвенно сравнивают две непохожие вещи. Они делают это, говоря, что одно — это то же самое, что и другое.

Конечно, грядущий Новый год — это не чистый холст. Это набор из 365 дней. С другой стороны, чистый холст — это чистый кусок материала, на котором можно рисовать. Соединяя эти два понятия, метафора говорит о том, что новый год и чистый холст имеют определенные общие характеристики. Например, они оба могут превратиться в нечто, чего раньше не видели.

Слово «метафора» происходит от греческого слова, означающего «передавать». Метафоры передают значение одного слова в другое. Они делают это, сравнивая образы и идеи, связанные со словами.

Например, вы когда-нибудь называли кого-нибудь «совой» или «ранней пташкой»? Если да, то вы раньше использовали метафоры! Человек явно не сова и не птица. Однако у них может быть что-то общее с этими существами. Например, им может нравиться поздно ложиться или рано вставать.

Существует также особый тип метафор, называемый сравнением. Сравнение сравнивает две вещи напрямую, используя слова «как» или «как». Например, фраза «Он холоден как лед» напрямую сравнивает кого-то со льдом, используя слово «как».

Метафоры обычно передают более сильные образы, чем сравнения. Это потому, что метафоры указывают на то, что что-то «является» чем-то другим, а не просто «похоже» на это. Например, фраза «Джо ледяной» имеет тенденцию передавать более сильное сообщение, чем «Джо холоден как лед».”

Вы когда-нибудь использовали образный язык? Что бы вы могли описать метафорой? Какие две вещи вы сравните?

Стандарты: CCRA.L.5, CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.W.4, CCRA .L.1, CCRA.L.2, CCRA.SL.1

Что такое метафора? — Примеры, определение и типы — Видео и стенограмма урока

Итак, давайте рассмотрим несколько.Когда вы «встаете, чтобы присоединиться к крысиным бегам» утром, вы используете своего рода метафору. «Крысиные бега» вызывают в воображении образ бегства туда-сюда без видимого конца, метафора суеты трудовой жизни с 9 до 5. Точно так же, когда я говорю, что Роджер Федерер (теннисист) — это щит, я не имею в виду, что он буквально сделан из дерева, но эта метафора подразумевает, что он отбивает мячи своих противников так же верно, как и щит.

Метафоры сильны, потому что они опровергают наши ожидания скучной, буквальной связи между идеями и заставляют наш мозг усерднее работать, чтобы понять замысел автора.Как только мы понимаем это намерение, откровение приводит к более яркому образу и / или эмоциональному отклику.

Родом этой метафоры является расширенная метафора , которая в значительной степени соответствует тому, на что она звучит: метафора, написанная крупно и пространно, чтобы сделать еще более глубокое и сложное сравнение между объектом и тем, с чем его сравнивают. Расширенные метафоры часто возникают в поэзии и художественной литературе, как в этом отрывке из поэта Эмили Дикинсон, которая была большим любителем расширенных метафор:

Моя жизнь стояла — заряженное ружье —

В углах — до дня

Владелец прошел — идентифицировал —

И унес Меня прочь —

Стихотворение продолжает метафору, сравнивая жизнь субъекта с жизнью заряженного пистолета, живущего нежелательным и неиспользованным до тех пор, пока его не выберут, а затем охраняет его. master и ждут возможности быть полезным (то есть застрелить или убить кого-нибудь).Расширенные метафоры прекрасны, когда они сделаны правильно — и это хорошая метафора, — но они могут быстро стать непреднамеренно юмористическими, если они не написаны с легкостью.

Тогда у нас есть simile . Если в вашем сравнении используются термины «как» или «как», ваша аналогия, скорее всего, будет сравнением, а не метафорой, даже если они действуют аналогично. Некоторые утверждают, что сравнение — это своего рода метафора, но я расскажу об этом чуть позже.

Например, если я хочу использовать аналогию для объяснения процесса написания рассказа, я могу сказать, что «план похож на черновой план, которому строители должны следовать, в то время как первый, второй и третий черновики — это город. построенный на основе того чертежа, который продолжают разрушаться гуннами, и архитекторы улучшают каждую версию, пока, наконец, не построят дома, достаточно сильные, чтобы противостоять огню; то, что у вас осталось, — это последний черновик.’

Заметили все отличия? Хотя не во всех сравнениях используются слова «подобное» или «как», важно помнить, что метафора делает субъект эквивалентным тому, с чем его сравнивают, в то время как сравнение квалифицирует сравнение, давая вам знать, что одна вещь является просто «нравится» другой вещи — не равняется ей.

Это качество эквивалентности делает метафору более сильным средством для установления поэтических и сравнительных связей между вещами. Но когда вы начнете писать свои собственные метафоры, вам нужно будет тщательно выбирать битвы.Например, есть тонкое, но важное различие между словами: «Твоя мать — большой глоток воды» и «Твоя мать — как большой глоток воды: стройная и очень освежающая». Хорошая метафора заставляет ваш мозг взглянуть на что-то под совершенно новым углом, открывая чудесные новые возможности. Плохая метафора — это акула в шляпе Санты: ужасно неуместная и совершенно абсурдная.

Говоря об ужасно неуместном и совершенно абсурдном, вы должны также знать, что смешивание двух или более метафор, как правило, является большим запретом, если вы не делаете это специально для комедийного эффекта.В литературе это иногда делается, чтобы показать, что персонаж думает, что он умнее, чем он есть на самом деле; Если вы непреднамеренно смешиваете метафоры в своих произведениях, аудитория подумает о вас так же. «Важно расположить всех своих уток на одной странице», мешанина из «важно расположить всех своих уток в ряд», что означает быть упорядоченным, как шеренга уток, и «привлечь всех к делу». та же страница », что означает, что все сосредоточены на одной и той же повестке дня.

Смешанные метафоры обычно возникают, когда люди смешивают условные метафоры в форме идиом и случайно втискивают одну в другую.Забавно, но если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, постарайтесь не сжигать мосты, пока не дойдете до них.

Резюме урока

 1. Метафора — это сравнение, которое соединяет одно с другим, чтобы подчеркнуть их сходство. Например, «Ее волосы были зарослями ежевики».
 2. Писатели используют метафоры, чтобы улучшить повседневные описания и раскрыть читателю новые идеи посредством сравнения (иногда очень непохожих) вещей.
 3. Расширенная метафора берет это сравнение и расширяет его в значительной степени — например, целый отрывок о том, что оркестр подобен телу, который затем сравнивает каждую часть с другим органом или кровеносной системой.
 4. Сравнение — это сравнения, похожие на метафоры, но различающиеся тем, что они проводят квалифицированные сравнения, а не сравнивают эти две вещи напрямую друг с другом. Например, «Она была как змея» и «Она была змеей».
 5. Старайтесь избегать — и отредактировать — непреднамеренно смешанные метафоры, поскольку они заставляют вас выглядеть глупо. Не верите мне? Что ж … мы можем сжечь этот мост, когда подойдем к нему.

Результаты обучения

Завершение этого урока должно подготовить вас к:

 • Определению и приведению примеров метафор, расширенных метафор и смешанных метафор
 • Сравните и сопоставьте метафоры и сравнения

Метафор — обзор | Темы ScienceDirect

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА СИМВОЛИЗМА И МЕТАФОР

Если те, у кого проблемы с отрицательным образом тела, не понимают язык символизма и метафор, они могут совершить ошибку, приняв образы мысленным взором буквально, предполагая, что у них есть негативные мысли о них. их тела, потому что что-то не так с их внешним видом.Они должны научиться тщательно и сознательно исследовать мысли о своем теле, переводя символический язык возникающих мыслей и образов, переводя то, что до сих пор было бессознательным, в сознательное осознание. Таким образом, они могут подключиться к более глубокой истине своего опыта и понять, что действительно требует их внимания. В противном случае они рискуют уподобиться королю, делая неверные предположения, что приведет к деструктивному поведению и невыразимым страданиям.

Древняя дзенская поговорка учит нас, что для того, чтобы увидеть луну, мы должны позволить нашему взгляду выходить за пределы указывающего на нее пальца.Негативные мысли о своем теле подобны пальцу, указывающему на луну. Чтобы увидеть свет, мы должны смотреть за пределы того, что просто указывает на него.

Поскольку причины нарушения образа тела бессознательны и глубоко коренятся в невербальном опыте, тем, кто борется с негативным образом тела, трудно поверить, что их физическая внешность не является реальной проблемой. Использование метафоры «отвлекающего маневра» может помочь представить идею о том, что то, что изначально кажется источником их страданий, на самом деле может не быть настоящей причиной.

Те, кто зациклены на своем теле, тщательно исследуют каждый изъян и страдают от каждых полфунта, отвлекаются от реальных проблем, которые причиняют им боль. Неспособные различать свои внутренние символические образы и внешний материальный мир, они фиксируются на физических, конкретных представлениях «изъянов» и «тяжести» своей жизни, как это проявляется в материи и в их телах. Пока они сосредоточены на своей внешности, настоящие проблемы, вызывающие чувство тяжести и неполноценности, никогда не могут быть решены и решены.Их боль продолжается, а навязчивые идеи усиливаются.

Метафора — это не только язык наших сказок, поэзии и снов, но и язык нашего тела. У нас бывают «кишечные» реакции и «боли в сердце», мы испытываем неприятные ощущения в виде «боли в шее» и «болеем в животе», когда испытываем отвращение. Наши тела говорят с нами и за нас на этом символическом языке. В нашей современной культуре, где физическая внешность переоценивается, а эмоциональная грамотность обесценивается, в общении между девочками-подростками распространен метафорический язык, поскольку они используют пренебрежительные комментарии о своем теле, когда на самом деле пытаются рассказать о некоторой внутренней тревоге.Когда вы слушаете их разговоры внутренним ухом, настроенным на язык метафоры: «Мои бедра огромные и отвратительные», можно услышать попытку поговорить о подавляющем чувстве стыда. «Моя задница выглядит большой?» может быть услышан как мольба о поддержке, когда вы чувствуете себя неуверенно. «Я ненавижу свой дряблый живот» на самом деле может быть бессознательным выражением страха и отвращения к тому, чтобы стать женщиной. При работе с негативным образом тела и эректильной дисфункцией язык метафор может использоваться для передачи сложных вопросов, которые чаще всего лежат в основе навязчивых идей, связанных с внешним видом, едой и едой.

Рудольф Штайнер, философ и педагог, чья работа лежит в основе вальдорфских школ, заявил, что интеллектуальные способности рационального мышления, суждения и критического мышления должны укореняться в основе чувств и воображения, чтобы они могли правильно развиваться. (Ричардс, 1980). Без образов, которые он называл «живыми картинами», видимыми «глазом разума», сложные интеллектуальные концепции не могут быть полностью поняты. Он считал, что детям младшего возраста необходимо развивать свое воображение и усиливать связь с состояниями чувств в своем теле и эмоциональными переживаниями.По его словам, это необходимо для того, чтобы подготовить детей к правильному развитию интеллектуальных способностей. По этой причине в дошкольных учреждениях и детских садах Вальдорфа физические и художественные упражнения используются для обучения простым понятиям, таким как алфавит или счет. «Рубашки с картинками» и «диснеевские разговоры» запрещены из-за веры в то, что постоянное знакомство с заранее созданными изображениями, созданными другими, может помешать развитию воображения маленьких детей и ухудшить их способность полностью усвоить сложные интеллектуальные идеи, которым они будут учить позже.

Работая с теми, кто борется с негативным образом тела, мы часто видим, как их критические способности чрезмерно развиты и не связаны с их физическим или эмоциональным опытом. Они способны различать каждый изъян в своем теле, и они становятся одержимы этими недостатками, но не осознают своей чрезмерно раздутой самокритики. Они иррациональны, резко осуждают и чрезмерно критичны по отношению к своему телу. Следовательно, они чрезвычайно уязвимы для представленных в СМИ представлений о том, как должно выглядеть их тело, и их способность создавать точную картину своего тела в своем воображении ограничена.Они отключены от своих телесных чувств и не обращают внимания на то, что эмоции являются причиной, а не результатом их плохого образа тела. Их интеллектуальное понимание дискомфорта, которое они испытывают, не полностью осознано, и их ощущение своего тела искажено. В общем, их страдания вызваны искажениями в их воображении, а не размером и формой их тел.

Метафора может быть изящным средством развития у клиента способности воображать и чувствовать внутреннюю правду своих навязчивых идей.Согласно Вудману (1993), рассказывание историй и использование метафор имеют большее непосредственное влияние, чем абстрактный анализ при работе с ЭД и искаженным изображением тела из-за его физического воздействия: чувство… если я изложу его в форме рассказа или использую образы, разум может не услышать его, но тело откликнется. И если он отразится в теле, рано или поздно он дойдет до сознания (с. 53).

Обучая языку метафор, с присущей ему функцией воображения, терапевты могут помочь клиентам развивать свое воображение и использовать его конструктивно, а также находить и расшифровывать метафоры в их проблемах с едой и телесным образом, а скорее в своей жизни. чем использовать его, чтобы представить, что с ними не так.Овладев этим языком, клиенты могут начать понимать, как их негативные мысли о своем теле можно использовать, как металлоискатель на пляже, чтобы раскрыть более глубокие и значимые истины о себе и своей жизни. Когда они исследуют овладевшие ими самокритичные и осуждающие мысли, они могут распознать и почувствовать свои более глубокие эмоции в процессе. Они могут научиться смотреть дальше пальца, указывающего на луну, и находить свет, который проливает свет на их настоящую борьбу.

Анализ сновидений исследует образы, содержащиеся в историях, которые наш разум рассказывает во время сна. Однако, если образы снов интерпретируются буквально, а не символически, истинное значение сновидения может быть потеряно. Простое, слишком буквальное толкование снов можно считать нелепым, даже опасным. Например, сон о романе с вашим бухгалтером не означает, что вы в буквальном смысле должны вступить в половую связь с этим человеком. Если, однако, сновидение рассматривается и понимается символически, его можно интерпретировать как направление вас к «любящему союзу» с той частью вашего «я», которая должна быть «подотчетной».Точно так же, как мы понимаем искажение, которое может произойти, если образы сновидений интерпретируются буквально, а не символически, мы можем понять, как те, кто восприняли слишком буквальную интерпретацию образов своего тела в своем бодрствующем сознании, упустили более глубокую истину, чтобы быть найдено в их символическом послании. Понимание метафорического языка воображения — образов, обнаруживаемых в глазу разума, — может освободить клиентов от ложных убеждений.

Использование метафоры в исследовании «толстой атаки» может быть поучительным.«Приступ ожирения» — это когда кто-то, борющийся с проблемами питания или образа тела, просыпается утром и «чувствует», как будто он набрал 20 фунтов за ночь. Теперь, благодаря своему логическому мышлению, она может понять, что это невозможно, но поскольку ее критические мыслительные процессы доминируют и не укоренены должным образом в «основе воображения», она считает, что, поскольку она «чувствует» жир, она должна быть «толстым». Она иррационально думает, что из-за того, что она плохо себя чувствует и думает: «Я такая толстая», она, должно быть, плохо себя чувствует , потому что она толстая.«Толстая атака» кажется реальной, потому что эмоциональная боль, которую он вызывает, реальна. Она не осознает, что реальный источник ее боли заключен в ее представлениях о том, что означает , — быть толстой, и в ассоциациях, которые она сделала со словом «жир». Однако если она сможет распознать метафорический язык «ощущения веса», она сможет начать расшифровывать его реальное значение и обнаружить истинную функцию, которую «атака жира» выполняла в ее жизни.

Примеры метафор и предложения — что такое метафоры?

На этой странице вы найдете множество примеров метафор и предложений, которые, надеюсь, упростят их изучение.Однако прежде чем мы перейдем к этому, давайте сначала поговорим о том, что такое метафоры. Готовы начать?

Что такое метафоры?

Метафора сравнивает две вещи, говоря об одном и говоря, что это похоже на другое. Несмотря на то, что эти две вещи разные, они имеют какое-то сходство . Вот пример метафоры:

Пример: Ложе собаки — зефир, он выглядит таким удобным.

В этом примере подстилка для собаки называется зефиром; это метафора.Теперь давайте выясним, чем эти две вещи похожи. Ответ в том, что они оба мягкие.

Теперь, что такое по сравнению с и чем оно отличается от метафоры ? По сути, это одно и то же, единственная реальная разница в том, что сравнения сравнивают две разные вещи, используя слова «как» или «как». Взгляните:

Пример: Ложе собаки , как зефир , выглядит так удобно.

Обратите внимание, что в этом примере метафоры к нему было добавлено слово «подобное».Когда перед метафорой ставятся слова «как» или «как», это вместо этого называется сравнением. Хорошо, давайте рассмотрим еще несколько примеров метафор, чтобы лучше понять, что они из себя представляют.

Эта собака явно не спит на зефире, это просто фигура речи!

Примеры метафор и предложения

Готовы пройти небольшой тест? Нет давления, мы рассмотрим несколько примеров метафор в предложениях. Найдите минутку и попытайтесь увидеть, сможете ли вы сами определить метафору, а затем попытайтесь выяснить, насколько эти две вещи сопоставимы.Другими словами, чем они похожи?

 1. Майк сегодня работает пчелой.
 2. Рэйчел была кирпичной стеной и не слушала ни слова, сказанного подругой.
 3. Стрижка газона была прогулкой в ​​парке.
 4. Я впервые привел своего друга в спортзал, и, как и ожидалось, он как рыба, вытащенная из воды.
 5. Меня только что наняли на новую работу, так что я счастлив, как свинья в грязи.

В предложениях выше есть метафора.Давайте рассмотрим первые три предложения, чтобы понять, что мы можем узнать.

Пример №1. «Майк сегодня работает пчела».

В этом предложении Майк упоминается как рабочая пчела. Это метафора. Теперь, когда мы определили это, давайте попробуем выяснить, чем эти две вещи похожи. Ответ заключается в том, что и у Майка, и у рабочей пчелы много дел; они заняты.

Пример 2. «Рэйчел была кирпичной стеной и не слушала ни слова, сказанного подругой.

В этом примере метафоры Рэйчел упоминается как кирпичная стена. Что у них общего? Кирпичная стена не слушает, что говорят люди. Точно так же Рэйчел не слушала того, что говорила ее подруга.

Пример №3. «Уборка в комнате была прогулкой по парку».

В этом предложении метафора подразумевает уборку комнаты и прогулку по парку. Как эти два сопоставимы? И то, и другое легко сделать.

Как вы можете видеть из этих трех примеров метафор, проводится сравнение двух вещей, и у них обоих есть сходство.Однако не всегда очевидно, что у них общего.


10 примеров метафор

Хорошо, я думаю, что пришло время для еще нескольких примеров метафор, список из десяти подойдет. Да, ниже вам будут показаны десять предложений, содержащих метафоры или сравнения, можете ли вы их распознать?

 1. Вы знаете, куда я положил свои очки? Без них я слеп, как летучая мышь.
 2. С нынешним состоянием кондиционера этот офис превратился в пустыню Сахара.
 3. Сегодня были американские горки, но все наконец утихло.
 4. В последнее время я был на тонком льду, потому что пренебрегал своими делами.
 5. Я слышу, как идет дождь, для моих ушей как музыка.
 6. Приготовление шоколадного печенья — это просто кусок торта.
 7. Я не хочу быть рекордсменом, но обязательно выключайте свет, когда уходите на работу.
 8. Взяв на себя две разные работы, я думаю, что откусил больше, чем могу прожевать.
 9. Я на слух, так что расскажите мне о своем дне.
 10. Этот шампунь, который я купила, пахнет букетом цветов.

1. Слепой, как летучая мышь
2. Пустыня Сахара
3. Американские горки
4. По тонкому льду
5. Музыка для ушей
6. Кусок торта
7. Побитый рекорд
8. Откусил больше, чем могу прожевать
9. Я весь уши
10. Как букет цветов

Удалось ли вам найти все метафоры в примерах предложений? Если нет, ничего страшного! Надеюсь, эта страница помогла вам узнать, что такое метафоры, по крайней мере, в некоторой степени. В конце концов, это была цель! А теперь, если вы меня извините, я сделаю раскол, как дерево.


Шаринг — это забота!

Определение и значение метафоры | Словарь английского языка Коллинза

Примеры «метафоры» в предложении

метафора

Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент.Подробнее… Он преследует разум, как метафора мусорщика; как смерть хранит наши кости.

Times, Sunday Times (2017)

Объяснение использования метафор в песнях оставалось на усмотрение экспертов.

Times, Sunday Times (2007)

Бывают моменты, когда фокус с пирожным кажется слишком метафорой для этой книги.

Times, Sunday Times (2015)

Позвольте нам немного смешать метафоры.

Times, Sunday Times (2014)

Трудно найти более мощную визуальную метафору.

Times, Sunday Times (2015)

Удачно расположенные метафоры могут быть одним из самых мощных факторов, влияющих на перемены.

О’Коннор, Джозеф и Сеймур, Джон Тренинг с N.L.P. (1994)

Оба знали, что цветы могут служить соблазнительными метафорами для других вещей.

The Times Literary Supplement (2010)

Он использовал метафоры и говорил нам, что мы должны выяснить, что он имел в виду.

Times, Sunday Times (2010)

Возможно, они могли бы быть метафорами друг для друга.

Литературное приложение к The Times (2013)

Смерть паба — это метафора чего-то гораздо большего и печального в обществе в целом.

Times, Sunday Times (2008)

Подробнее …

Помните, что сны работают в личных символах и метафорах; они редко бывают буквальными.

Times, Sunday Times (2007)

Может быть, математика и метафоры не должны смешиваться.

Times, Sunday Times (2008)

Спорт как метафора — это одно, а спорт как ленивый инструмент для построения графиков — совсем другое.

Times, Sunday Times (2010)

Я почувствовал, что это может быть метафора чего-то, притча.

Times, Sunday Times (2010)

Еда — это не только флаги и гимны, но и метафора и символ того, откуда вы пришли и за что вы могли бы умереть.

Times, Sunday Times (2006)

Еще одна метафора, еще одна фраза Застряла в горле.

The Times Literary Supplement (2013)

Это хорошая шутка и метафора, которую я раньше не замечал.

Times, Sunday Times (2010)

Однажды врачи уверяли пациентов, у которых было повреждено это полушарие головного мозга, что их мозг является незначительным препятствием, но они изо всех сил пытались понять шутки, метафоры или сарказм.

Times, Sunday Times (2012)

Что такое метафора? — Learning Street

Что такое метафора? Метафора — это описательная техника, которая используется для описания места, человека, объекта или действия, обращаясь к нему как к чему-то другому, имеющему аналогичные характеристики.

Например:

 • У девушки сердце льва.

Метафоры — образные сравнения. У девушки нет сердца льва в буквальном смысле слова, но она обладает теми же качествами, которые присущи льву, такими как храбрость, сила и отвага.

Метафоры отличаются от сравнений, поскольку они не включают использование слов «как» или «подобное» для сравнения двух вещей. Обратите внимание на разницу в примере ниже:

 • Девушка храбрая как лев (сравнение).
 • У девушки сердце льва (метафора).

Метафоры распространены в творческом письме и поэзии, поскольку они создают интересные образы сравнения для читателя.

Когда мой ребенок начнет изучать метафоры?

Дети впервые изучают образный язык на ключевом этапе 2, а метафоры обычно преподают в течение 5 и 6 классов.Учителя будут обращать внимание на метафоры, когда они появляются в стихах и рассказах, которые читает класс.

Детей также следует попросить начать самостоятельно замечать метафоры. Затем учителя могут начать обсуждение, чтобы объяснить, почему была выбрана каждая метафора. Подобные упражнения полезны, чтобы побудить детей использовать метафоры в собственном письме.

Как помочь детям попрактиковаться в использовании метафор?

Как только дети начнут понимать, что метафоры делают описательное письмо более эффективным, им будет полезно попрактиковаться в использовании различных метафор для себя.

Когда учителя отмечают работу ребенка, они могут поощрять использование метафор, спрашивая, с чем можно было бы сравнить объект в рассказе ребенка. Эту идею можно использовать дома, попросив детей записать в качестве метафоры описание того, что они видели в тот день.

Иногда детям полезно сгруппировать метафоры по разным тематическим областям, например метафоры «погода» или «тело». Например, попросите ребенка составить интеллектуальную карту всех слов, которые он может придумать, связанных с погодой, а затем продемонстрируйте, как такие слова, как «солнечный свет» и «ветерок», также имеют метафорическое значение при описании чего-то еще.Например:

 • Ты мое солнышко.
 • Это домашнее задание — легкий ветерок.
 • Ее верность омрачила ее суждения.

Это упражнение также полезно, поскольку оно помогает детям запомнить новый словарный запас.

Как Learning Street помогает детям развивать использование метафор?

Learning Street обучает детей метафорам в рамках многих наших курсов Key stage 2 (KS2).Мы делаем это структурированно и обычно вводим тему, приучаем детей к работе с ней, а затем мы ее пересматриваем.